Aktualna strona:   Instrukcje > Szkolenie D1
Zarejestruj   |  Zaloguj

 

   Zwiń


Spis instrukcji wykorzystywanych w szkoleniach D1

 Numer instrukcji Tytuł i opis instrukcji
D1/01_01/D

Reinstalacja stacji roboczej - instrukcja dla użytkownika
Instrukcja w prosty sposób informuje zwykłego użytkownika, w jaki sposób przeinstalować system na jego stacji roboczej, jeśli tylko administrator udostępnił mu specjalne służące do tego konto.

D1/01_01/W

Topologie sieci Ethernet i Fast Ethernet (wykład)
Materiał dodatkowy dotyczący wykładu odbywającego się w czasie instalacji stacji roboczych

D1/01_02/Z0 Domyślnie dostępne konta i ich właściwości - logowanie na domyślne konta
Instrukcja wstępnie omawiająca sposób logowania się i korzystania z predefiniowanych kont w systemie SBS 2003 (wersja dla polskich szkół)
D1/01_02/Z1  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości 
Ćwiczenie - Badanie kont znajdujących się w jednostce organizacyjnej Nauczyciele
D1/01_02/Z2  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości 
Ćwiczenie - Badanie kont znajdujących się w jednostce organizacyjnej PoziomA
D1/01_02/Z3 Domyślnie dostępne konta i ich właściwości 
Ćwiczenie - Badanie kont znajdujących się w jednostce organizacyjnej PoziomB
D1/01_02/Z4 Domyślnie dostępne konta i ich właściwości 
Ćwiczenie - Badanie kont znajdujących się w jednostce organizacyjnej PoziomC
D1/02_01/Z Dostęp do predefiniowanych zasobów sieciowych serwera i stacji roboczych 
między innymi modyfikowanie menu dla domyślnych kont użytkowników
D1/02_02/Z Tworzenie własnej strony WWW i jej publikacja na szkolnym serwerze
D1/02_03/Z Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet
D1/02_04/D1  Domyślny dostęp do poczty w pracowni szkolnej
D1/02_04/D2 Dostęp do szkolnej poczty poprzez stronę WWW
D1/02_04/D3 Dostęp do poczty z sieci Internet poprzez program Poczta systemu Windows i protokół POP3
D1/02_04/D4 Dostęp do poczty z sieci Internet poprzez program Poczta systemu Windows i protokół IMAP4
D1/02_04/D5 Dostęp do szkolnych grup dyskusyjnych
D1/02_05 SharePoint - zasada działania
 D1/02_05/Z0

SharePoint - planowany wygląd portalu internetowego
Instrukcja obrazuje, do jakiego efektu końcowego ma doprowadzić wykonanie kolejnych zadań

D1/02_05/Z1

SharePoint - tworzenie własnego obszaru roboczego

D1/02_05/Z2 SharePoint - określanie podstawowych właściwości witryny
D1/02_05/Z3 SharePoint - określanie podstawowych obszarów danych witryny
D1/02_05/Z4 SharePoint - wypełnianie zawartością obszarów danych witryny
D1/02_05/Z5 SharePoint - definiowanie obszaru danych na strony tematyczne
D1/02_05/Z6 SharePoint - rozmieszczanie elementów danych na szkolnej witrynie
D1/02_05/Z7 SharePoint - modyfikowanie właściwości poszczególnych składników strony
D1/03_01/Z Instalacja serwera SBS 2003 R2 (DVD Wiosna/Lato 2010) w wersji dla polskich szkół
D1/04_01/Z Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera
D1/04_02/Z Ustawianie praw dostępu do zasobów zgodnie ze specyfikacją MEN 2007
D1/04_03/Z
(w przygotowaniu)

Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych (Windows 7)
instrukcja omawia sposób przygotowania własnego obrazu systemu Windows 7, korzystając z narzędzia MDT 2010
D1/05_01/Z Podłączanie serwera SBS 2003 do Internetu z wykorzystaniem wbudowanych kreatorów
D1/05_02/Z Zdalna praca na serwerze SBS 2003
D1/05_03/Z Ręczne zakładanie kont za pomocą mechanizmów wbudowanych do systemu SBS 2003
D1/05_04/Z Automatyczne zakładanie kont użytkowników
D1/05_05/Z Aktywacja serwera SBS 2003 R2, dodawanie licencji, aktywacja systemu MS Windows 7
D1/05_06/Z Formularz konta
D1/05_07/Z  Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości