Aktualna strona:   Instrukcje > Szkolenie D2
Zarejestruj   |  Zaloguj

 

   Zwiń

Spis instrukcji wykorzystywanych w szkoleniach D2

 Numer instrukcji Tytuł i opis instrukcji
D1/06_01/Z1
Przywracanie ustawień systemowych z kopii bezpieczeństwa
D2/06_01/Z2

Sprawdzanie zgodności ustawień serwera DHCP z głównym adresem IP serwera SBS2003
(po przywróceniu ustawień z kopii bezpieczeństwa ustawień sytemowych)

D2/06_02/Z
Konfiguracja dostępu do sieci Internet przy użyciu kreatorów dostępnych w systemie SBS 2003
D2/06_03/Z
Ustawianie uprawnień do kont i zasobów użytkoników domyślnych zgodnie z zaleceniami MEN
D2/06_04/Z1

Konfiguracja usługi WSUS
Automatyczne instalowanie poprawek na serwerze

D2/06_04/Z2

Konfiguracja usługi WSUS
Automatyczne instalowanie poprawek na stacjach roboczych

D2/06_05/Z
Instalacja systemu operacyjnego na stacji roboczej z obrazu bazowego umieszczonego na serwerze
D2/06_06/Z0
Zmiana sposobu odświeżania plików przez Proxy Server 2003
D2/06_06/Z1
Definiowanie dostępu do szkolnej strony poprzez jej publiczną nazwę lub adres IP
D2/06_06/Z2

Definiowanie dostępu do szkolnej strony poprzez adres typu http://www.[nazwa_domeny]
Zdefiniowanie nowego hosta dla publicznego adresu IP serwera

D2/06_06/Z3
Redefiniowanie reguły w ISA2004 umożliwiającej dostęp do adresu: http://www.[nazwa_domeny]

D2/06_07/Z1

Definiowanie dostępu do witryny SharePoint poprzez adres typu http://portal.[nazwa_domeny]
Zdefiniowanie nowego hosta dla publicznego adresu IP serwera

D2/06_07/Z2

Definiowanie dostępu do witryny SharePoint poprzez adres typu portal.[nazwa_domeny]
Redefiniowanie reguły w ISA Server 2004 umożliwiających dostęp do serwisu SharePoint poprzez adresu typu http://portal.[nazwa_domeny]

D2/06_07/Z3

Modyfikacja wywołań wirtualnego serwera WWW companyweb
Ustalenie aby reagował na adres http://portal.[nazwa_domeny] 

D2/06_07/Z4
Definiowanie nowej reguły w ISA2004 umożliwiającej bezpieczny dostęp do serwisu SharePoint poprzez adres http://portal.[nazwa_domeny]:444 
D2/06_08/Z1

Definiowanie nowego wirtualnego serwera WWW dla potrzeb gazetki szkolnej
Zdefiniowanie nowego hosta dla publicznego adresu IP serwera oraz nowego, wirtualnego serwera WWW dla adresu http://gazetka.[nazwa_domeny] 

D2/06_08/Z2

Definiowanie wirtualnego serwera WWW dla potrzeb gazetki szkolnej
Redefiniowanie reguły w ISA Server 2004 umożliwiających dostęp do serwisu SharePoint poprzez adresu typu http://gazetka.[nazwa_domeny] 

D2/06_09/Z
Testowanie poprawności wprowadzonych reguł w ISA Server 2004 
D2/06_10/Z
Ustalenie praw dostępu do zasobów dyskowych gazetki szkolnej oraz jej publikacja w sieci Internet
D2/07_01/Z0

Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
(Kolejne kroki)

D2/07_01/Z1

Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
Krok 1 - Rejestracja domeny

D2/07_01/Z2 Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
Krok 2 - Konfiguracja szkolnego serwera DNS z nową, zarejestrowaną domeną 
D2/07_01/Z3

Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
Krok 3 - Konfiguracja wirtualnego serwera WWW 

D2/07_01/Z4

Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
Krok 4 - Konfiguracja wbudowanego serwera pocztowego do pracy z nową domeną 

D2/07_01/Z5

Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
Krok 5 - Ręczne tworzenie konta dla obsługi nowo zdefiniowanych usług

D2/07_01/Z6 

Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
Krok 6 - Konfiguracja skrzynki pocztowej skojarzonej dla odbiorcy konfigurowanych usług

D2/07_01/Z7

Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
Krok 7 - Określanie praw dostępu do zasobów dyskowych 

D2/07_01/Z8

Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
Krok 8 - Stworzenie reguł w systemie FireWall określających sposób dostępu do nowo zdefiniowanych usług

D2/07_01/Z9

Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
Krok 9 - Definiowanie dostępu do zasobów za pośrednictwem FTP

D2/07_01/Z10

Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
Krok 10 - Uruchamianie usług POP3 oraz IMAP

D2/07_01/Z11

Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
Krok 11 - Urchamianie usługi NNTP oraz definiowanie grup dyskusyjnych

D2/07_01/Z12

Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
Krok 12 - Określanie dostępu do poczty elektronicznej poprzez przeglądarkę internetową

D2/07_01/Z13

Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
Krok 13 - Formularz udostępnianych usług

D2/08_01
Określanie domyślnych plików startowych, katalogów wirtualnych oraz ścieżek dostępu do stron głównych serwerów WWW
D2/08_02/Z
Automatyczne zakładanie kont
D2/08_03/Z
Active Directory - omówienie domyślnych jednostek organizacyjnych
D2/08_04/Z
Active Directory - tworzenie własnej struktury organizacyjnej na potrzeby szkoły 
D2/08_05/Z1

Tworzenie i edycja zasad grup
Tworzenie nowych zasad grup

D2/08_05/Z2a

Tworzenie i edycja zasad grup
Modyfikacja zasad grup - definiowanie strony startowej przeglądarki dla użytkowników 

D2/08_05/Z2b

Tworzenie i edycja zasad grup
Modyfikacja zasad grup - definiowanie stron ulubionych przeglądarki dla użytkowników 

D2/08_05/Z3a

Tworzenie i edycja zasad grup
Modyfikacja zasad grup - określenie listy aplikacji zabronionych do uruchamiania 

D2/08_05/Z3b

Tworzenie i edycja zasad grup
Modyfikacja zasad grup - określanie listy aplikacji dozwolonych do uruchamiania 

D2/08_05/Z3c

Tworzenie i edycja zasad grup
Modyfikacja zasad grup - blokowanie dostępu do wiersza poleceń 

D2/08_05/Z3d
Tworzenie i edycja zasad grup
Modyfikacja zasad grup - blokowanie wybranych programów poprzez regułę mieszania 
D2/08_05/Z3e

Tworzenie i edycja zasad grup
Modyfikacja zasad grup - blokowanie dostępu do dysków 

D2/08_05/Z3f

Tworzenie i edycja zasad grup
Modyfikacja zasad grup - blokowanie dostępu do dysków wymiennych

D2/08_05/Z4

Tworzenie i edycja zasad grup
Modyfikacja zasad grup - definiowanie dostępu do drukarek: automatyczne instalowanie, usuwanie i określanie właściwości drukarki 

D2/08_05/Z5

Tworzenie i edycja zasad grup
Modyfikacja zasad grup - udostępnianie drukarki dla jednostki organizacyjnej MEN 

D2/09_01/Z1

Tworzenie i edycja zasad grup
Modyfikacja zasad grup - ustalanie stałej tapety dla określnych jednostek organizacyjnych 

D2/09_01/Z2

Tworzenie i edycja zasad grup
Modyfikacja zasad grup - badanie i określanie właściwości profili wędrujących 

D2/09_01/Z3

Tworzenie i edycja zasad grup
Modyfikacja zasad grup - przekierowanie folderów użytkowników do innych lokalizacji

D2/09_01/Z4

Tworzenie i edycja zasad grup
Modyfikacja zasad grup - określanie limitów przydziałów dyskowych

D2/09_01/Z5

Tworzenie i edycja zasad grup
Definiowanie katalogów wirtualnych serwera WWW 

D2/09_01/Z6

Tworzenie i edycja zasad grup
Definiowanie katalogów wirtualnych serwera FTP

D2/09_01/Z7

Tworzenie i edycja zasad grup
Mapowanie dysków zawierających zasoby WWW użytkownika 

D2/09_01/Z8

Tworzenie i edycja zasad grup
Tworzenie kopii zapasowych polityki grupowej (GPO)

D2/10_01/Z
Aktualizacja systemu Windows 
D2/10_02/Z

Sprawdzanie aktualności i jakości zabezpieczeń serwera SBS 2003
Microsoft Baseline Security Analyzer 

D2/10_03/W

ISA Server - reguły dostępu
Graficzna reprezentacja 

D2/10_03/Z1
ISA Server - definiowanie przedziałów czasowych 
D2/10_03/Z2
ISA Server - definiowanie miejsc w sieci Internet 
D2/10_03/Z3
ISA Server - definiowanie miejsc w sieci Internet poprzez import "BlackLists" 
D2/10_03/Z4
ISA Server - definiowanie adresów IP klientów w sieci lokalnej
D2/10_03/Z5
ISA Server - definiowanie grup zawartości
D2/10_03/Z6
ISA Server - definiowanie grup użytkowników 
D2/10_03/Z7
ISA Server - definiowanie protokołów sieciowych
D2/10_04/Z1
ISA Server - określanie reguł dostępu do zdefiniowanych protokołów
D2/10_04/Z2
ISA Server - określanie reguł dostępu do zdefiniowanych miejsc w Internecie 
D2/10_04/Z3
ISA Server - automatyczne określanie reguł dostępu do zdefiniowanych miejsc w sieci Internet dla zaimportowanych "BlackLists" 
D2/10_04/Z4
ISA Server - definiowanie dostępu do sieci Internet dla komputerów spoza pracowni 
D2/10_04/Z5
ISA Server - logi serwera 
D2/10_05/Z1
Exchange Server - sprawdzanie stanu kolejek pocztowych 
D2/10_05/Z2
Exchange Server - sprawdzanie stanu skrzynek pocztowych użytkowników
D2/10_05/Z3
Exchange Server - określanie wielkości domyślnych skrzynek pocztowych użytkowników 
D2/10_05/Z4
Exchange Server - zmiana właściwości bazy danych serwera pocztowego 
D2/10_05/Z5
Exchange Server - załączenie filtru antyspamowego 
D2/10_05/Z6
Exchange Server - załączanie logów serwera poczty wychodzącej