Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Strony dla administratorów szkolnych pracowni SBS 2003

Menu

 • Strona główna
 • Aktualności
          Archiwum
 • Szkolenia
        Informacje
        Programy
        Ścieżki
        Terminarz
        Zapisy
 • Materiały
        Jesień 2007
            Szkolenie D1
            Szkolenie D2
        Lato 2007
            Informacje
            Wiosna a Lato
        Wiosna 2007
            Informacje
        Jesień 2005
            Prezentacje
            SPD1 / D1
            SPD2 / D2
            SPD3 / D3
            SPD4 / D4
        Wiosna 2004
            Prezentacje
            SPD1 / D1
            SPD2 / D2
            SPD3 / D3
            Integratorzy
        DODATKOWE
            SBS i eLearning
        Skrypty (.cmd)
        FAQ
        Artykuły
 • Pomoc
        Opiekun a prawo
        Rysunki
        Grupa: Ogólna
        Grupy: Projekty
        Grupa: MWPSK
        Grupa: TPACK
        Grupa: iPAT
 • Kontakt
 • Reportaże

  Materiały z Mrozów

 • Mrozy 2008
 • Mrozy 2007
 • Mrozy 2006
 • Mrozy 2005
 • Mrozy 2004

  Strony Zjazdów

 • Mrozy 2011
 • Mrozy 2010 (arch.)
 • Mrozy 2009 (arch.)
 • Mrozy 2008 (arch.)
 • Mrozy 2007 (arch.)
 • Mrozy 2006 (arch.)
 • Mrozy 2005 (arch.)
 • Mrozy 2004 (arch.)
 • Mrozy 2003 (arch.)
 • Mrozy 2002 (arch.)

  Nasze serwisy

 • SBS NT/2000
 • OEIiZK

  Inne

 • sbs.2p.pl (arch.) • FAQ - czyli nasze odpowiedzi na często zadawane pytania

  W tej sekcji naszego serwisu zamieszczać będziemy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez opiekunów pytania.

  Spis tematów:

  Instalacja SP2 do Windows2003 - rekonfiguracja usługi RIS (05.07.2007)

  Jeżeli ktoś nie posiada serwera SBS2003 edycja Lato20007 lub Edycja Jesień 2007 to po instalacji SP2 do Windows2003 musi w klilku szybkich ruchach przekonfigurować usługę RIS.

  Bez tych ruchów nie można przeinstalować stacji roboczych ponieważ usługa "Instalacja zdalna" nie będzie się już nigdy uruchamiać po instalacji SP2 dla Windows 2003.

  Po instalacji SP2 do Windows 2003 podmieniana jest usługa RIS na nową usługę "Serwer Usług Wdrażania Systemu Windows".

  Poniższy tekst odpowiada na pytanie: Jak uaktywnić ponownie zdalną instalację stacji roboczych po instalacji SP2 dla Windows 2003 w systemach SBS2003 (wiosna 2004, jesień 2005, wiosna 2007).

  • Zaloguj się na konsoli serwera jako administrator
  • Wybierz z paska zadań:
   Start -> Narzędzia administracyjne -> Usługi Wdrażania systemu Windows
  • W oknie Usługi Wdrażania systemu Windows w lewej kolumnie rozwiń Serwery
  • W lewej kolumnie okna Usługi Wdrażania systemu Windows wskaż swój serwer (np. SBS2005)
  • W lewej kolumnie okna Usługi Wdrażania systemu Windows wybierz prawym przyciskiem swój serwer (np. SBS2005)
  • Z menu podręcznego wybierz Konfiguruj serwer
  • W oknie Strona Powitalna wybierz przycisk Dalej
  • W oknie Lokalizacja folderu instalacji zdalnej wybierz przycisk Dalej
  • W oknie Opcja 60 protokołu DHCP zaznacz koniecznie opcje:
   • Nie nasłuchuj na porcie 67
   • Skonfiguruj opcję DHCP nr 60 na PXEClient
  • W oknie Opcja 60 protokołu DHCP wybierz przycisk Dalej
  • W oknie Ustawienia początkowe serwera PXE zaznacz koniecznie opcję: Nie odpowiadaj żadnym komputerom klienckim
  • W oknie Ustawienia początkowe serwera PXE wybierz przycisk Zakończ
  • W lewej kolumnie okna Usługi Wdrażania systemu Windows wskaż swój serwer (np. SBS2005)
  • W lewej kolumnie okna Usługi Wdrażania systemu Windows wybierz prawym przyciskiem swój serwer (np. SBS2005)
  • Wybierz z menu podręcznego: Wszystkie zadania -> Uruchom

  Aby nie pojawiał się komunikat o nie uruchomionej usłudze RIS należy dodatkowo:

  • Zaloguj się na kosoli serwera jako administrator
  • Wybierz z paska zadań Start -> Narzędzia administracyjne -> Usługi
  • W oknie Usługi w prawej kolumnie odszukaj usługę "Instalacja zdalna"
  • Wybierz prawym przyciskiem usługę "Instalacja zdalna"
  • Wybierz z menu podręcznego Właściwości
  • W oknie "Instalacja zdalna - właściwości" z listy Typ uruchomienia wybierz Ręczny
  • W oknie "Instalacja zdalna - właściwości" wybierz przycisk OK

  Ostatnia sprawa - ustawienie pliku rozruchowego dla nowej usługi:

  • Zaloguj się na konsoli serwera jako administrator
  • Wybierz z paska zadań: Start -> Narzędzia administracyjne -> Usługi Wdrażania systemu Windows
  • W oknie Usługi Wdrażania systemu Windows w lewej kolumnie rozwiń Serwery
  • W lewej kolumnie okna Usługi Wdrażania systemu Windows wskaż swój serwer (np. SBS2005)
  • W lewej kolumnie okna Usługi Wdrażania systemu Windows wybierz prawym przyciskiem swój serwer (np. SBS2005)
  • Z menu podręcznego Właściwości
  • W oknie: Właściwości wybierz zakładkę Rozruch
  • W oknie: Właściwości w polu Architekutra x86 wpisz OSChooser\i386\startrom.com
  • W oknie: Właściwości wybierz przycisk OK

  Gdzie mogę znaleźć informację o tym, kto łączył się z daną usługą? (09.02.2007)

  Informacje te domyślnie zawarte są w folderze:

  C:\WINDOWS\system32\LogFiles

  Na przykład dla usługi FTP w folderze:

  C:\WINDOWS\system32\LogFiles\MSFTPSVC1

  Wybierając z paska zadań serwera Start -> Narzędzia administracyjne -> Menedżer Internetowych Usług Informacyjnych (IIS) można, we właściwościach każdej z witryn (FTP, WWW), zmienić położenie logów danej usługi.

  Informacja dotycząca pasywnego trybu FTP na serwerach SBS2000/2003 z ISA2000 (09.02.2007)

  Jeżeli chcecie się dostać poprzez klasyczny FTP, z Internetu do waszego serwera SBS2000/2003 to oczywiście nie ma żadnego problemu, jednak wielu operatorów sieci (obecnie większość, która daje użytkownikom prywatne adresy IP) , z których chcecie się podłączyć do Waszych serwerów, wymusza połączenie w sposób pasywny.

  Aby załączyć pasywny/aktywny FTP na Waszych serwerach neleży wykonać instrukcję znajdującą się pod adresem: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;294679 . (Obiecujemy zamieścić jej tłumaczenie w czasie wakacji).

  Po wykonaniu tej instrukcji należy dodatkowo, korzystając z konsoli ISA MAnagement, rozwinąć kolejno:

 • Internet Security and Accelerations server
 • Servers and Arrays
 • SBS2004 (nazwa waszego serwera)
 • Access Policy
 • IP Packet Filters

  Następnie należy wybrać prawym klawiszem myszy IP Packet Filters , a z menu kontekstowego Właściwości.

  W oknie IP Packet Filters Properties należy odznaczyć opcję Enable IP Routing , czyli wyłączyć klasyczny routing, co jednak nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie sieci.

  FAQ: Jak ustalić indywidualną wielkość dysku C dla użytkownika? (08.02.2007)

  • Zaloguj się na danej stacji roboczej jako adminsitrator lub operator
  • Wybierz z paska zadań Start -> Mój komputer
  • Wybierz prawym przyciskiem dysk C a następnie z menu kontekestowego Właściwości
  • Wybierz zakladkę Przydział
  • Wybierz przycisk Wpisy przydziałów
  • Z listy użytkowników otwórz dane konto i ustal wielkość dysku C

  FAQ: Jak sprawdzić gdzie uczeń zapisał pliki na dysku C stacji roboczej? (08.02.2007)

  Jakie pliki i gdzie uczeń zapisał na dysku stacji roboczej można sprawdzić w sposób opisany poniżej.
  • Zaloguj się na danej stacji roboczej jako administrator lub operator
  • Wybierz z paska zadań Start -> Mój komputer
  • Wybierz prawym przyciskiem dysk C a następnie z menu kontekestowego Właściwośc
  • Wybierz zakladkę Przydział
  • Wybierz przycisk Wpisy przydziałów
  • Wybierz prawym przyciskiem myszy konto studenta
  • Wybierz z menu podręczenego Usuń
  • Wybierz przycisk Tak
   na ekranie pojawi się lista plików, które zapisał na dysku C dany użytownik

  FAQ: Jak włączyć pasywne połączenia CERN protokołu FTP przez program ISA Server 2000 lub ISA Server 2004 Standard Edition? (08.02.2007)

  W artykule, do którego link publikujemy poniżej, opisano, jak umożliwić wykonywanie przez programy pasywnego połączenia CERN protokołu FTP za pośrednictwem programu Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 lub ISA Server 2004, Standard Edition.

  Uwaga: Opis dotyczy nawiązywania połączeń przez komputery prujące wewnątrz sieci chronionej przez ISA, do serwerów FTP znajdujących się poza tą siecią. W szkolnych pracowniach standardowo nawiązywanie tego typu połączeń powinno być możliwe.

  Artykuł (język polski) na stronach firmy Microsoft

  FAQ: Dlaczego szkolną stronę WWW umieszczoną na serwerze SBS widać z sieci Internet, a nie widać z sieci lokalnej? (08.02.2007)

  Prawdopodobnie serwer SBS stoi za routerem, który to router posiada adres publiczny (zmienny lub stały) natomiast na routerze załączone jest przekierowanie portów 80 i 443 do wnętrza sieci pod taki adres, jaki posiada karta sieciowa serwera SBS podłączona do routera.

  Sygnał z sieci Internet dochodzi do serwera w sposób następujący:
  Stacja robocza z sieci Internet, gdzie wpisano nazwę internetową serwera -> sieć internet -> router szkolny -> serwer SBS

  Sygnał z sieci lokalne powinien dochodzić do serwera w sposób następujący

  Stacja robocza w sieci lokalnej, gdzie wpisano nazwę internetową serwera -> serwer SBS -> router -> serwer SBS

  Prawdopodobnie router nie potrafi przekierować portu dla wywołania nadchodzącego z sieci wewnętrznej, w takim wypadku można to obejść w prosty sposób. Na każdej stacji roboczej i na serwerze należy otworzyć w notatniku plik:

  hosts (znajdujący się w folderze: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc)

  i dopisać w nim nazwę pod którą widać serwer w sieci Internet a do niej przypisać adres IP karty serwera służącej do połączenia ze szkolnym routerem.

  Przykład
  Jeżeli nazwa pod którą widać serwer w Internecie to: nazwa.no-ip.pl, a adres IP karty serwera służącej do połączenia ze szkolnym routerem (czyli łącząca serwer z siecią Internet), na którym realizowane jest pzekierowanie portów, to 192.168.19.2 wówczas wpis powinien wyglądać następująco:

   
   # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
   #
   # To jest przykładowy plik HOSTS używany przez Microsoft TCP/IP
   # w systemie Windows.
   # Ten plik zawiera mapowania adresów IP na nazwy komputerów
   # Każdy wpis powinien być w osobnej linii.
   # W pierwszej kolumnie powinny być umieszczone adresy IP, a następnie
   # odpowiadające im nazwy komputerów. Adres i nazwa powinny być 
   # oddzielone co najmniej jedną spacją
   #
   # Dodatkowo, komentarze (takie jak te) można wstawiać w poszczególnych
   # liniach lub po nazwie komputera, oznaczając je symbolem '#'.
   #
   # Na przykład:
   #
   #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # serwer źródłowy
   #    38.25.63.10   x.acme.com       # komputer kliencki x
  
   127.0.0.1      localhost
  
   192.168.19.2  nazwa.no-ip.pl
  

  Po powyższym określeniu pliku hosts oraz ponownym uruchomieniu serwera, a następnie ponownym uruchomieniu wszystkich stacji roboczych, wydanie na dowolnym komputerze w szkole polecenia:

  ping nazwa.no-ip.pl

  powinno dać w wyniku adres IP serwera 192.168.19.2

  FAQ: Dlaczego nie mogę "pingnąć" serwera z domu mimo iż udaje mi się pracować na serwerze zdalnie i oglądać stronę WWW? (08.02.2007)

  Domyślnie opcja ping została wyłączona ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli chcemy odblokować tę opcję nalezy stworzyć odpowiednią regułę w ISA2004.
  • Uruchom konsolę ISA Management Server wybierając z paska zadań serwera kolejno:
   Start | Wszystkie Programy | Microsoft ISA Server | ISA Management
  • Rozwiń swój serwer SBS
  • Wskaż FireWall Policy
  • Wskaż regułę o numerze 1
  • Wybierz prawym przyciskiem FireWall Policy
  • Z menu podręcznego wybierz kolejno Nowy | Access Rule…
  • W oknie kreatora w polu Access Rule Name wpisz Pozwalam na użycie komendy PING w kierunku z sieci Internet do szkolnego serwera
  • W oknie kreatora wybierz przycisk Dalej
  • W oknie Rule Action zaznacz opcję Allow
  • W oknie Rule Action wybierz przycisk Dalej
  • W oknie Protocols z listy This rule aplies to wybierz opcję Selected protocols
  • W oknie Protocols wybierz przycisk Add
  • W oknie Add Protocols otwórz folder Infrastructure
  • W oknie Add Protocols wskaż Ping
  • W oknie Add Protocols wybierz przycisk Add
  • W oknie Add Protocols wybierz przycisk Close
  • W oknie Protocols wybierz przycisk Dalej
  • W oknie Access Rule Sources wybierz przycisk Add
  • W oknie Add Network Entities otwórz folder Networks
  • W oknie Add Network Entities wskaż External
  • W oknie Add Network Entities wybierz przycisk Add
  • W oknie Add Network Entities wybierz przycisk Close
  • W oknie Access Rule Sources wybierz przycisk Dalej
  • W oknie Access Rule Destination wybierz przycisk Add
  • W oknie Add Network Entities otwórz folder Networks
  • W oknie Add Network Entities wskaż Local Host
  • W oknie Add Network Entities wybierz przycisk Add
  • W oknie Add Network Entities wybierz przycisk Close
  • W oknie Access Rule Destination wybierz przycisk Dalej
  • W oknie User Sets wybierz przycisk Dalej
  • W oknie New Access Rule Wizard wybierz przycisk Zakończ
  • W oknie Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 wybierz przycisk Apply
  • Poczekaj na skonfigurowanie ISA i w oknie Apply New Configuration wybierz przycisk OK
  • Zamknij okno Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004

  Od tej chwili powinieneś mieć możliwość wykonania polecenia ping na adres szkolengo serwera.

  W jaki sposób umożliwić automatycznie wykrywanie prawidłowych ustawień przez klienta FireWall w szkolnej sieci? (08.02.2007)

  Odpowiednie ustawienia trzeba skonfigurować dla usługi DHCP, serwera DNS i w samym serwerze ISA. Niniejsza instrukcja omawia zagadnienie zarówno dla serwera SBS2000, jak również dla serwera SBS2003 z różnymi wersjami serwera ISA.

  Instrukcje można pobrać Tutaj [pdf,174 KB].

  Co zrobić aby konta z poziomuC posiadały dostęp do stacji dyskietek? (23.01.07)

  W celu określenia dysków do jakich konto będzie miało dostęp, oraz tych, do których dostępu chcilibyśmy mu zabronić, należy wprowadzić odpowiednie zmiany w Zasadach Grup obowiązujących dla jednostki organizacyjnej, w której konto jest umiejscowione.

  Ważne!
  Zmiany wprowadzone w Zasadach Grup dotyczą wszystkich kont znajdujących się w danej jednostce organizacyjnej, dla której dana Zasada obowiązuje, jak również mogą obowiązywać wszystkie konta, znajdujące się w jednostkach do niej podrzędnych

  Gdzie znaleźć odpowiednie ustawienia?
  W tym celu z paska zadań serwera należy wybrać:

  • Start -> Narzędzia administracyjne -> Zarządzanie Serwerem
  • Rozwinąć gałąź Zarządzanie zaawansowane
  • Rozwinąć gałąź Forest
  • Rozwinąć gałąź Domains
  • Rozwinąć gałąź Domena twojego serwera
  • Rozwinąć gałąź MEN
  • Rozwinąć gałąź PoziomC
  • Wybrać prawym klawiszem myszy zasadę grup Poziomc
  • Wybrać z menu kontekstowego Edit
  • W oknie Edytor Obiektów Zasad grupy
   • Rozwinąć gałąź Konfiguracja użytkownika
   • Rozwinąć gałąź Szablony administracyjne
   • Rozwinąć gałąź Składniki Systemu Windows
   • Wybrać przez zaznaczenie gałąź Eksplorator Windows
   • Otworzyć zasadę: Ukryj określone tutaj dyski w oknie Mój komputer i określić jakie dyski mają być widoczne w oknie Mój komputer
   • Otworzyć zasadę: Zapobiegaj dostępowi do dysków z okna Mój komputer i określić jakie dyski mają być dostępne w oknie Mój komputer
  • Pozamykać wszystkie okna i sprawdzić oczekiwany efekt dla konta student001c po jego ponownym zalogowaniu do sieci

  Analogicznie można postąpić dla kont znajdujących się w jednostkach organizacyjnych poziomd, poziomb, pozioma lub nauczyciele.

  Jak można instalować programy i zmieniać Menu start na poszczególnych poziomach? (23.01.07)

  Programy instalujemy na stacjach uczniowskich jako administrator. Ważne, aby na wszystkich stacjach roboczych, na których później uczniowie mają korzystać z możliwości uruchamiania programów przez menu Start, były one zainstalowane w taki sam sposób (w tych samych miejscach na dysku, ewentualnie z tymi samymi modułami dodatkowymi). Gdy na wszystkich stacjach roboczych, na których pracują uczniowie, będzie zaisntalowana określona aplikacja (aplikacje), wówczas możemy przejść do procedury utworzenia odpowiednich skrótów w menu użytkowników.

  Ważne jest, iż modyfikację menu przeprowadzamy będąc zalogowanymi na stacji roboczej jako administrator domeny!

  Instrukcja modyfikacji menu użytkowników - dotyczy serwerów w wersji SBS2000/2003

  • Zaloguj się ze stacji roboczej do sieci jako administrator domeny (domyślnie konto administrator z hasłem zaq1@WSX)
  • Zainstaluj program
  • Wybierz z paska zadań Start -> Mój komputer
  • Wybierz z pulpitu prawym przyciskiem skrót do zainstalowanego programu
   (można go również wybrać prawym przyciskiem z Menu Start -> Programy)
  • Wybierz z menu podręcznego Kopiuj
  • Wybierz z paska zadań Start -> Uruchom...
  • W oknie Uruchamianie w polu Otwórz wpisz:

   %logonserver%\o$\menus\poziomc\programy

   zamiast poziomc, możesz wpisać poziomd, poziomb, pozioma lub nauczyciele, w zależności od tego, dla kont którego poziomu chcesz dokonać modyfikacji menu
    
  • W oknie Uruchamianie wybierz przycisk OK.
  • W nowo otwartym oknie wybierz z menu okna Edycja -> Wklej
  • Wyloguj się
  • Zaloguj się ze stacji roboczej do sieci jako np. student001c
  • Wybierz z paska zadań Start -> Wszystkie programy
  • Program wcześniej zainstalowany powinien być widoczny

  Nie działa mi usługa DHCP, mimo iż sprawdziłem, że jest uruchomiona i poprawnie skonfigurowana (12.01.07)

  Jeśli twoim stacjom roboczym nie są przyznawane adresy IP przez działającą na serwerze usługę DHCP, mimo że sprawdzone zostało, że usługa DHCP jest uruchomiona a zakres adresów poprawnie skonfigurowany, wówczas powodem może być pewien błąd w analizie reguł blokujących w systemie ISA Server.

  Błąd ten się pojawia właściwie tylko wówczas, gdy w konsoli ISA Server zdefiniowana została reguła blokująca dostęp do konkretnych miejsc w sieci Internet. Błędu można uniknąć, jeśli reguły blokujące zostaną umiejscowione pomiędzy regułami domyślnie zdefiniowanymi na serwerze:

  • Po regule SBS Protected Network Access Rule
  • przed regułą SBS Internet Access Rule
  (Definicja reguły SBS Internet Access Rule powstaje wówczas, gdy dostęp do Internetu został skonfigurowany przy użyciu Kreatora Internetu i poczty e-mail).

  Jeśli jednak błąd pojawi się i usługi lokalne, a w szczególności usługa DHCP, nie działają prawidłowo, wówczas można zdefiniować dodatkową regułę, która taką blokadę zdejmie. Poniżej przepis, jak można ją stworzyć.

  • Wybierz z paska zadań Start -> Wszystkie programy -> Microsoft ISA Server -> ISA Management
  • Rozwiń swój serwer
  • Wskaż Firewall Policy
  • Wskaż regułę oznaczoną numerem 1 znajdującą się w środkowej kolumnie okna Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
  • Wybierz prawym przyciskiem Firewall Policy
  • Wybierz z menu podręcznego kolejno Nowy | Access Rule.
  • W oknie New Access Rule Wizard w polu Access rule name: wpisz Zezwolenie na nieautoryzowany dostęp do serwera DHCP
  • W oknie New Access Rule Wizard wybierz przycisk Dalej
  • W oknie Rule Action zaznacz opcję Allow
  • W oknie Rule Action wybierz przycisk Dalej
  • W oknie Protocols z listy This rule aplies to wybierz Selected protocols
   • W oknie Protocols wybierz przycisk Add
   • W oknie Add Protocols otwórz folder Infrastructure
   • W oknie Add Protocols wskaż protokół DHCP (Reply)
   • W oknie Add Protocols wybierz przycisk Add
   • W oknie Add Protocols wskaż protokół DHCP (Request)
   • W oknie Add Protocols wybierz przycisk Add
   • W oknie Add Protocols wybierz przycisk Close
  • W oknie Protocols wybierz przycisk Dalej
  • W oknie Access Rule Sources wybierz przycisk Add.
  • W oknie Add Network Entiries otwórz folder Network Sets
  • W oknie Add Network Entiries wskaż All Protected Networks
  • W oknie Add Network Entiries wybierz przycisk Add
  • W oknie Add Network Entiries wybierz przycisk Close
  • W oknie Access Rule Sources wybierz przycisk Dalej
  • W oknie Access Rule Destinations wybierz przycisk Add.
  • W oknie Add Network Entiries otwórz folder Network Sets
  • W oknie Add Network Entiries wskaż All Protected Networks
  • W oknie Add Network Entiries wybierz przycisk Add
  • W oknie Add Network Entiries wybierz przycisk Close
  • W oknie Access Rule Destinations wybierz przycisk Dalej
  • W oknie User Sets wybierz przycisk Dalej
  • W oknie kreatora wybierz przycisk Zakończ
  • W oknie Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 wybierz przycisk Apply
  • W oknie Apply New Configuration wybierz przycisk OK.
  • Zamknij okno Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004

  FAQ: Masz ISA Server 2004 SP2 i nie możesz oglądać stron typu interia.pl oraz youtube.com? (09.01.07)

  Jeśli posiadasz ISA Serwer 2004 z zainstalowanym Service Pack 2 i nie możesz oglądać niektórych serwisów, ponieważ zgłasza ci się błąd

  11001: host not found
  a dodatkowo w adresie przeglądarki dostawiona jest dodatkowa spacja między nazwą protokołu a właściwym adresem, w postaci kodu %20 jak w poniższym przykładzie
  http://%20przykladowa.domena 
  Jeśli tak, to zapewne dawno nie był aktualizowany twój system.

  W takim wypadku, zgodnie z artykułem KB9169106 ze strony http://support.microsoft.com/kb/916106/ należy pobrać odpowiedniego hot-fix'a i zainstalować go na serwerze.

  Zanim to zrobisz, upewnij się jednak, że nie został on wcześniej pobrany i zainstalowany :)

  Przypominamy, że należy systematycznie odwiedzać stronę:

  http://windowsupdate.microsoft.com
  
  a także często korzystać z programu:
  Start -> Wszystkie programy -> Microsoft Baseline Security Analyzer 2.01
  
  którym to programem można błyskawicznie sprawdzić, czego brakuje w systemie :)

  Poprawienie instalacji serwera, gdy lista zadań jest pusta (05.01.07)

  Podczas automatycznej reinstalacji serwera z kolekcji Jesień 2005 zdarza się, iż mimo że proces instalacji przebiegł teoretycznie pomyślnie (bez zgłaszania błędów), to nie zakończył się sukcesem. Przyczyn może być wiele, ale istnieje prosty sposób na sprawdzenie poprawności instalacji i jej ewentualne ręczne poprawienie.

  Jeżeli po reinstalacji serwera, w konsoli Zarządzanie serwerem na liście zadań nie występują żadne zadania, lub liczba zadań jest mniejsza niż standardowe siedem (niżej podajemy prawidłową listę), wówczas można przeprowadzić odpowiednią procedurę naprawczą opisaną w instrukcji SPD6_26_00_z [pdf,136 KB].

  Jeżeli po instalacji serwera w menu Start nie ma dostępnej konsoli Zarządzanie serwerem wówczas rekomendujemy rozpoczęcie instalacji na nowo.

  Prawidłowa lista zadań w konsoli zarządzania serwerem

  4 zadania sieciowe:
    1. Wyświetl najważniejsze wskazówki dotyczące zabezpieczeń
    2. Połącz z Internetem
    3. Konfiguruj dostęp zdalny
    4. Aktywuj serwer
   
  3 zadania zarządzania
    1. Konfiguruj faks
    2. Konfiguruj monitorowanie
    3. Konfiguruj kopię zapasową
  

  Jak skonfigurować dostęp do grup dyskusyjnych? (01.10.04)

  Informacje, jak skonfigurować dostęp do grup dyskusyjnych można znaleźć tutaj

  Uwaga / wskazówka
  Jeśli zadajesz pytania związane z konfiguracją swojej sieci oraz dostępu do Internetu, wówczas dołącz do pytania schemat połączeń i konfiguracji sieci, abyśmy mogli udzielić właściwej odpowiedzi bez konieczności prowadzenia "śledztwa".
  W przygotowaniu schematu swojej sieci mogą pomóc Ci opublikowane przez nas rysunki poszczególnych jej elementów oraz konfiguracji domyślnych instalacji poszczególnych edycji pracowni. Udostępniamy je w sekcji Rysunki .

  Kolejne kroki reinstalacji serwera SBS 2003 (01.01.2007)

  Ponieważ ostatnio pojawia się wiele pytań związanych z procedurą ponownej instalacji pracowni w wersji SBS2003 od początku do końca to przypominamy najważniejsze kroki (wersja DVD kolekcji Jesień 2005)

  KROK A 
  Instalacja serwera
   
  KROK B
  Instalacja stacji roboczych z serwera
   
  KROK C
  Tworzenie własnych kont
   
  KROK D
  Konfiguracja Internetu
  

  Kroki B, C, D można wykonać w dowolnej kolejności (dokładnie te kroki instrukcja po instrukcji wykonywane są na kursie D1 w kolejności BCD lub BDC i tak są ponumerowane instrukcje D1). Na kursie D2 jest podobnie, omawiane są kolejne kroki postępowania z serwerem po jego instalacji jednakże z ustawieniem dodatkowych opcji.

  Możesz więc wybrać następującą kolejność:

  A, B, C, D
  A, C, D, B
  A, D, B, C
  A, B, D, C
  A, C, B, D
  A, D, C, B
  

  Rozwinięcie kroku A - procedury testowe i naprawcze

 • Po instalacji serwera, sprawdzić czy jest dobrze zainstalowany, tzn.:
  • sprawdzić czy zainstalowane są narzędzia i kreatory: Start -> Zarządzanie serwerem
  • Wybrać z lewej kolumny: Lista zadań do wykonania
  • Powinny pojawić się:
   4 zadania sieciowe:
     1. Wyświetl najważniejsze wskazówki dotyczące zabezpieczeń
     2. Połącz z Internetem
     3. Konfiguruj dostęp zdalny
     4. Aktywuj serwer
    
   3 zadania zarządzania
     1. Konfiguruj faks
     2. Konfiguruj monitorowanie
     3. Konfiguruj kopię zapasową
   

   Wskazówka
   Jeżeli lista zadań jest pusta należy przystąpić do procedury naprawczej opisanej w instrukcji SPD6_26_00_z [pdf,136 KB].
   Do dalszych kroków można przystąpić dopiero po zakończeniu pracedury naprawczej

 • Po instalacji serwera, wykonać kopię ustawień systemowych
 • Po instalacji serwera, sprawdzić czy działają podstawowe usługi:
  • Wybrać z paska zadań Start -> Mój komputer i przejść po kolei do następujących adresów
  • http://localhost
   (powinna pojawić się strona "Pracownie internetowe dla szkół")
  • http://localhost/exchange
   (powinna pojawić się strona z pocztą administratora)
  • http://companyweb
   (powinna pojawić się strona z SharePoint)
 • Po instalacji serwera, sprawdzić czy wszystkie sterowniki są zainstalowane (doinstalować z płyty dostarczonej z serwerem sterowniki)

  W szczególności sprawdzić czy system widzi dwie karty sieciowe: Połączenie lokalne oraz Połączenie sieciowe

 • Po instalacji serwera, uruchomić skrypt przywracający standardowe uprawnienia potrzebne do odbioru pracowni (np. przekopiować go na pulpit serwera z dyskietki i uruchomić)

  Jak zmienić nazwę Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ustawieniach serwera, aby pojawiała się moja własna nazwa (np. nazwa szkoły)? (01.01.2007)

  Po zainstalowaniu serwera SBS2003 z DVD Kolekcji SBS2003 (wiosna 2004 lub jesień 2005) z konsoli serwera wchodząc na stronę http://localhost/remote pojawia się nazwa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Podobnie, wybierając z paska zadań Start a następnie prawym przyciskiem ikonę Mój Komputer -> Właściwości w sekcji Zarejestrowano dla: pojawia się analogiczny wpis.

  Rozwiązanie

  • Wybierz z paska zadań Start -> Uruchom...
  • Wpisz regedit i naciśnij ENTER
  • Po uruchomieniu edytora rejestru przejdź do klucza:
   HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/
  • Otwórz wpis: RegisteredOrganization
  • Zamień wpis: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na taki, jaki powinien pojawiać się na stronie http://localhost/remote ( np: Zespół Szkół Nr 7 im. "Liczby pierwszej").
  • Zamknij edytor rejestru
  • Przejdź do strony http://localhost/remote
  • Sprawdź czy poprawnie wyświetla się nazwa szkoły
  • Podobnie, wybierając z paska zadań Start a następnie prawym przyciskiem ikonę Mój Komputer -> Właściwości w sekcji Zarejestrowano dla: sprawdź, czy pojawia się prawidłowy wpis

  Jak usuwać istniejące konta? (01.01.2007)

  Jeżeli z różnych powodów potrzebujesz usunąć konta możesz to wykonać ręcznie lub automatycznie przy pomocy skryptu

  Ręczne usuwanie konta

  Na konsoli serwera usuń poniższe foldery:

  o:\profiles\nazwa_konta
  o:\appdata\nazwa_konta
  o:\profile\nazwa_konta
  o:\redirected\nazwa_konta
  o:\desktop\poziom\nazwa_konta
  o:\homepages\nazwa_konta
  o:\home\nazwa_konta
  o:\www\nazwa_konta
  
  Następnie usuń konto używając konsoli Użytkownicy i komputery usługi Active Directory

  Automatyczne usuwanie kont specjalnym skryptem

  Do usuwania kont polecamy jednak specjalny skrypt, udostępniony na naszej stronie. Poniżej wskazówka skąd można go pobrać.
  Materiały | Skrypty |Automatyczne usuwanie kont na serwerze SBS 2003 [zip,03 KB]

  Pobrany spakowany plik należy rozpakować (np. na pulpit serwera) i przejść do folderu Automatyczne usuwanie kont . Tam znajdują się trzy pliki: czysc.cmd oraz czysc_konta.cmd i usuwaj_konta.cmd.

  Pierwszy plik czysc.cmd jest właściwym skryptem czyszczącym lub usuwającym konta. Dwa pozostałe to przykłady wywołania pierwszego. Plik usuwaj_konta.cmd to przykład wywołania usunięcia kont z systemu. Drugi, to przykład wywołania czyszczącego konta użytkowników z plików, co zostało opisane w oddzielnym artykule.

  Przykładowo, jeżeli chcielibyśmy aby zostały usunięte konta od harcerz_01 do harcerz_10:

  call czysc.cmd WSZYSTKO harcerz_01
  call czysc.cmd WSZYSTKO harcerz_02
  call czysc.cmd WSZYSTKO harcerz_03
  call czysc.cmd WSZYSTKO harcerz_04
  call czysc.cmd WSZYSTKO harcerz_05
  call czysc.cmd WSZYSTKO harcerz_06
  call czysc.cmd WSZYSTKO harcerz_07
  call czysc.cmd WSZYSTKO harcerz_08
  call czysc.cmd WSZYSTKO harcerz_09
  call czysc.cmd WSZYSTKO harcerz_10
  

  Jak czyścić zawartość istniejących kont? (01.01.2007)

  Jeżeli z różnych powodów potrzebujesz wyczyścić osobiste pliki użytkowników możesz to wykonać ręcznie lub automatycznie przy pomocy skryptu.

  Ręczne czyszczenie zawartości konta

 • Na konsoli serwera usuń poniższe foldery:
  o:\profiles\nazwa_konta
  o:\appdata\nazwa_konta
  o:\profile\nazwa_konta
 • Usuń zawartość poniższych folderów (foldery pozostaw)
  o:\redirected\nazwa_konta
  o:\desktop\poziom\nazwa_konta
  o:\homepages\nazwa_konta
  o:\home\nazwa_konta
  o:\www\nazwa_konta

  Automatyczne czyszczenie kont przy użyciu skryptu

  Do czyszczenia zawartości kont polecamy jednak specjalny skrypt, udostępniony na naszej stronie. Poniżej wskazówka skąd można go pobrać.
  Materiały | Skrypty |Automatyczne usuwanie kont na serwerze SBS 2003 [zip,03 KB]

  Pobrany spakowany plik należy rozpakować (np. na pulpit serwera) i przejść do folderu Automatyczne usuwanie kont . Tam znajdują się trzy pliki: czysc.cmd oraz czysc_konta.cmd i usuwaj_konta.cmd.

  Pierwszy plik czysc.cmd jest właściwym skryptem czyszczącym. Dwa pozostałe to przykłady wywołania pierwszego. Plik czysc_konta.cmd to przykład wywołania oczyszczenia kont ze wszelkich plików i ustawień dokonanych przez użytkownika. Drugi, to przykład wywołania usuwającego trwale konta użytkowników z serwera, co zostało opisane w oddzielnym artykule.

  Zaletą użycia skryptu jest to, iż odtwarza on także całą strukturę folderów wraz z odpowiednimi uprawnieniami na wypadek gdyby ta została nieświadomie zmieniona przez administratora.

  Przykładowo, jeżeli chcielibyśmy aby zostały wyczyszczone konta od student001c do student010c znajdujące się w jednostce PoziomC składnia wywołania skryptu czyszczącego konta wyglądałaby następująco

  call czysc.cmd PLIKI student001c poziomc
  call czysc.cmd PLIKI student002c poziomc
  call czysc.cmd PLIKI student003c poziomc
  call czysc.cmd PLIKI student004c poziomc
  call czysc.cmd PLIKI student005c poziomc
  call czysc.cmd PLIKI student006c poziomc
  call czysc.cmd PLIKI student007c poziomc
  call czysc.cmd PLIKI student008c poziomc
  call czysc.cmd PLIKI student009c poziomc
  call czysc.cmd PLIKI student010c poziomc

  Jeżeli konta, których zawartość chcemy wyczyścić nie są umieszczone w żadnej z jednostek PoziomA, PoziomB, PoziomC, PoziomD lub Nauczyciele wtedy skrypt należy wywołać następująco:

  call czysc.cmd PLIKI harcerz_001
  call czysc.cmd PLIKI harcerz_002
  call czysc.cmd PLIKI harcerz_003
  call czysc.cmd PLIKI harcerz_004
  call czysc.cmd PLIKI harcerz_005
  call czysc.cmd PLIKI harcerz_006
  call czysc.cmd PLIKI harcerz_007
  call czysc.cmd PLIKI harcerz_008
  call czysc.cmd PLIKI harcerz_009
  call czysc.cmd PLIKI harcerz_010

  Wyjaśnienie sposobu działania skryptu do zakładania kont (01.01.2007)

  W niniejszym artykule opisujemy sposób działania oraz używania skryptu zakładającego konta użytkowników, jaki można pobrać z naszej strony z działu:
  Materiały | Skrypty |Automatyczne zakładanie kont na serwerze SBS 2003 [zip,03 KB]

  Pobrany spakowany plik należy rozpakować (np. na pulpit serwera) i przejść do folderu Automatyczne zakładanie kont . Tam znajdują się dwa pliki: konto.cmd oraz zaloz_konta.cmd.

  Pierwszy plik, konto.cmd, jest skryptem, który zakłada konto użytkownika zgodnie z podanymi parametrami wywołania. Skrypt można uruchamiać bezpośrednio z wiersza poleceń. Składania wywołania została podana niżej.

  Jeśli jednak mamy założyć kilka kont, to zdecydowanie wygodniej jest stworzyć plik skryptu, który wywoła z odpowiednimi parametrami skrypt konto.cmd. Drugi ze znajdujących się w rozpakowanym folderze plików - tj. zaloz_konta.cmd - jest przykładem takiego wywołania. Jego zawartość można zmieniać poddając go edycji (w tym celu należy wskazać go prawym klawiszem myszy a z menu podręcznego wybrać opcję Edutuj).

  Skrypt może założyć konta na dwa sposoby, dostosowując je do sposobu późniejszego wykorzystania przez administratora. Poniżej opisujemy różnicę.

  Pierwszy opisywany sposób został przygotowany dla administratorów, którzy będą chcieli zrezygnować z poziomów A, B, C, D nauczyciele i wprowadzić własne ustawienia (kurs D2). Drugi sposób przeznaczony jest dla administratorów początkujących, którzy chcą korzystać z poziomów A, B, C, D, Nauczyciele.

  Sposób pierwszy

  • Tworzony jest pełny wędrujący profil (wszystkie pliki profilu znajdują się w odpowiednim podfolderze folderu O:\Profile)
  • Tworzony jest i zabezpieczany katalog o:\home\nazwa_konta\Pulpit oraz o:\home\nazwa_konta\Moje dokumenty gdyby w przyszłości administrator chciał w dowolnym momencie wyłączyć Pulpit i Moje dokumenty z wędrującego profilu użytkownika, przekierować na dysk serwera do wymienionych folderów oraz podmapować je jako wirtualne katalogi do usługi FTP, WWW (kurs D2)
  • Tworzony jest i zabezpieczany katalog o:\www\nazwa_konta gdyby w przyszłości administrator chciał udostępnić użytkownikom indywidualne, zabezpieczone strony WWW i podmapować je jako wirtualne katalogi do usługi FTP, WWW (kurs D2)
  przykład wywołania
  call konto.cmd fabik01 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..."
  call konto.cmd fabik02 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..."
  call konto.cmd fabik03 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..."
  call konto.cmd fabik04 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..."

  gdzie:
  • call konto.cmd - wywołanie skryptu zakładającego pojedyncze konto
  • fabik01 - nazwa logowania użytkownika do sieci
  • "Dariusz Fabicki" - nazwa wyświetlana użytkownika(np. w menu Start, poczcie itp.)
  • 123 - hasło logowania dla użytkownika
  • "Klasa Ia" - nazwa grupy, do jakiej zostanie dodane konto użytkownika
  • "Wysoki jak brzoza a ..." - krótki opis (dowolny) widoczny dla administratora sieci

  Wskazówka 1
  Skrypt zawierający wywołanie call konto.cmd (np. skrypt zaloz_konta.cmd) powinien znajdować się w tym samym folderze, co skrypt konto.cmd

  Wskazówka 2
  Jeżeli skrypt z wywołaniem call konto.cmd (np. skrypt zaloz_konta.cmd) zawiera polskie znaki diakrytyczne, to jako jego pierwszą linijkę należy zamieścić
  set con codepage select=1250
  w calu przełączenia obsługi polskich znaków na tryb zgodny z notatnikiem (Windows-1250)


  Sposób drugi

  Jeżeli zaraz po założeniu kont planujesz przenieść je do jednej z predefiniowanych jednostek organizacyjnych (PoziomA, PoziomB, PoziomC, PoziomD), w taki sposób, aby po ich przeniesieniu grupa nauczyciele miała możliwość przeglądania i edycji dokumentów zapisanych przez użytkowników tych kont, to należy dopisać na końcu każdej linii skryptu parametr określający, do której jednostki konta zostaną przeniesione. Przykład został zamieszczony w poniższej ramce.


  call konto.cmd fabik01 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..." poziomc
  call konto.cmd fabik02 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..." poziomc
  call konto.cmd fabik03 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..." poziomc
  call konto.cmd fabik04 "Dariusz Fabicki" 123 "Klasa Ia" "Wysoki jak brzoza a ..." poziomc 

  W tym wypadku

  • Tworzony jest pełny wędrujący profil (wszystkie pliki w profilu znajdują się w O:\Profiles)
  • Tworzony jest i zabezpieczany katalog o:\desktop\poziomx\nazwa_konta\Pulpit oraz o:\redirected\nazwa_konta\Moje dokumenty aby w przyszłości administrator mógł przenieść konta z Users do poziomu A, B, C, D, Nauczyciele i działały one zgodnie z kontami domyślnymi
  • Tworzony jest i zabezpieczany katalog o:\homepages\nazwa_konta aby w przyszłości administrator mógł udostępnić użytkownikom indywidualne, zabezpieczone strony WWW i podmapować je jako wirtualne katalogi do usługi FTP, WWW, dokładnie w taki sam sposób jak dla kont domyślnych (więcej informacji w materiałach do kursu D2)
  • Dla kont w ten sposób założonych dodatkowo jest określane prawo dostępu dla grupy Nauczyciele w celu umożliwienia jej członkom przeglądania i edycji dokumentów zapisanych przez uczniów. Dzięki temu zachowana jest pełna zgodność z kontami domyślnymi.

   Dodatkowo, gdyby w przyszłości jednak administrator zdecydował się przenieść konta do jednostek utworzonych samodzielnie, skrypt wykonuje dodatkowe czynności, podobne do tych ze sposobu pierwszego.

  • Tworzony jest i zabezpieczany katalog o:\www\nazwa_konta gdyby w przyszłości administrator chciał udostępnić użytkownikom indywidualne, zabezpieczone strony WWW i podmapować je jako wirtualne katalogi do usługi FTP, WWW (kurs D2)
  • Tworzony jest i zabezpieczany katalog o:\home\nazwa_konta\Pulpit oraz o:\home\nazwa_konta\Moje dokumenty gdyby w przyszłości administrator chciał wyłączyć pulpit i dokumenty z wędrującego profilu i podmapować je jako wirtualne katalogi do usługi FTP, WWW (kurs D2)

  Uwaga!
  Przenoszenie kont między jednostkami, dla których ustalono zasady grup (GPO), po tym jak użytkownicy logowali się do sieci, nie jest do końca "bezkarne". Nie ma gwarancji, że po przeniesieniu konto, które znajdowało się np. w jednostce PoziomA, do jednostki utworoznej samodzielnie, konto będzie się zachowywało całkowicie zgodnie z kontami, które od początku znalazły się w tej jednostce. Stanie się tak tylko wówczas, gdy jawnie w zasadach grup obowiązujących dla jednostki samodzielnie założonej, zostaną zmodyfikowane (np. wyłączone) wszystkie ograniczenia i ustawienia obowiązujące dla jednostki w której dotychczas znajdowało się przenoszone konto.

  W celu zachowania całkowitej funkcjonalności kont domyślnych i uzyskania przez te konta dostępu do dysku sieciowego H: należy dodatkowo wykonać mapowanie tego dysku.

  Wskazówka
  Aby mapowanie dysku H: miało sens, wcześniej należy konta przenieść do którejś z domyślnych jednostek organizacyjnych - PoziomA, PoziomB, PoziomC, PoziomD lub Nauczyciele


  Mapowanie dysku H

  Dysk H: możemy podłączyć dla nowo założonych kont na kilka sposobów (pod warunkiem że konta zostały przeniesione do jednostek PoziomA, B, C, D lub Nauczyciele):

  Sposób pierwszy (dla zaawansowanych)

  W katalogu C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\domena\scripts
  na dysku serwera należy utworzyć w notatniku plik o nazwie win9xme.bat o podanej niżej treści (pamiętając o spacjach po dwukropku)

  
  net  use  h:  /delete
  net  use  h:  %logonserver%\redirected$\%username% 
  

  Dysk H zawiera folder Moje dokumenty użytkownika

  Sposób drugi (dla początkujących)

  • Zaznaczyć przy użyciu konsoli Użytkownicy i komputery Active Directory nowo założone konta,
  • Wybrać prawym przyciskiem myszki, zaznaczone konta
  • Wybrać z menu podręcznego Właściwości
  • Przejść do zakładki Profil
  • Zaznaczyć opcję Folder macierzysty
  • Zaznaczyć opcję Podłącz
  • Z listy Podłącz wybierać H:
  • W polu Do: wpisz: %logonserver%\redirected$\%username%
  • Wybierać przycisk OK

  Wskazówka
  Skrypt nie ustawia dysku H użytkownikowi automatycznie, ponieważ jest napisany uniwersalnie i zakłada iż administrator w przyszłości zbuduje własną strukturę i może nie życzy sobie dysku H

  Uwaga!
  Jeżeli zamierzasz przenieść konta do jednostek organizacyjnych PoziomA, PoziomB, PoziomC, PoziomD lub Nauczyciele to należy to zrobić zanim użytkownicy zaczną logować się na swoje konta - patrz Uwaga wyżej.

  Odblokowanie całego ruchu w kierunku z sieci Lokalnej do Sieci Internet dla anonimowego użytkownika (01.01.2007)

  W celu sprawdzenia przyczyny dla której nie działa określona usługa w naszej sieci, może zaistnieć potrzeba odblokowania całego ruchu wychodzącego z naszej sieci w kierunku sieci Internet. Poniżej podajemy przepis na odpowiednią regułę.

  • Wybierz z paska zadań
   Start -> Wszystkie programy-> Microsoft ISA Server-> ISA Management
  • Rozwiń swój serwer
  • Wskaż Firewall Policy
  • Wskaż regułę SBS Internet Access Rule znajdującą się w środkowej
   kolumnie okna Microsoft Internet Security and Acceleration Server
  • Wybierz prawym przyciskiem Firewall Policy
  • Wybierz z menu podręcznego kolejno Nowy | Access Rule.
  • W oknie New Access Rule Wizard w polu Access rule name: wpisz
   Zezwolenie dostępu do sieci Internet dla wszystkich bez wyjątku
  • W oknie New Access Rule Wizard wybierz przycisk Dalej
  • W oknie Rule Action zaznacz opcję Allow
  • W oknie Rule Action wybierz przycisk Dalej
  • W oknie Protocols z listy This rule aplies to wybierz All outbound
   traffic
  • W oknie Protocols wybierz przycisk Dalej
  • W oknie Access Rule Sources wybierz przycisk Add.
  • W oknie Add Network Entiries otwórz folder Network Sets
  • W oknie Add Network Entiries wskaż All Protected Networks
  • W oknie Add Network Entiries wybierz przycisk Add
  • W oknie Add Network Entiries wybierz przycisk Close
  • W oknie Access Rule Sources wybierz przycisk Dalej
  • W oknie Access Rule Destinations wybierz przycisk Add.
  • W oknie Add Network Entiries otwórz folder Networks
  • W oknie Add Network Entiries wskaż External
  • W oknie Add Network Entiries wybierz przycisk Add
  • W oknie Add Network Entiries wybierz przycisk Close
  • W oknie Access Rule Destinations wybierz przycisk Dalej
  • W oknie User Sets wybierz przycisk Dalej
  • W oknie kreatora wybierz przycisk Zakończ
  • W oknie Microsoft Internet Security and Acceleration Server wybierz przycisk Apply
  • W oknie Apply New Configuration wybierz przycisk OK.
  • Zamknij okno Microsoft Internet Security and Acceleration Server

  Załączenie ochrony antyspamowej na serwerze SBS2003 (01.01.2007)

  Przygotowanie folderu na przychodzący SPAM

  • Utwórz na dysku O: folder o:\poczta\spam

  Sprawdzenie wersji Exchange

  • Będąc zalogowanym na konsoli serwera wybierz z paska zadań Start -> Wszystkie programy -> Microsoft Exchange -> System Manager
  • W oknie Exchange System Manager rozwiń Servers
  • Wskaż prawym przyciskiem myszy swój serwer
  • Wybierz z menu podręcznego Właściwości
  • Sprawdź, czy wersja serwera to: 6.5 Service Pack 2, lub wyższa, jeżeli nie to zainstaluj zgodnie z poniższą instrukcją odpowiedni SP2. Jeśli wersja się zgadza, to przejdź niżej, do punktu: Określanie dodatkowych właściwości Exchange

  Instalacja SP2 dla Exchange SBS2003

  • Pobierz plik SP2
  • Pobrany plik E3SP2ENG.EXE zapisz na dysku O:
  • Otwórz plik O:\E3SP2ENG.EXE
  • Wypakuj do domyślnie wskazanej lokalizacji pliki
  • Uruchom plik: O:\E3SP2ENG\setup\i386\update.exe
  • Postępuj zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego
  • Po instalacji SP2 Exchange wejdź na stronę Windows Update
  • Koniecznie pobierz wszystkie zaległe poprawki

  Określanie dodatkowych właściwości Exchange

  • Otwórz edytor rejestru wybierając z paska zadań Start -> uruchom -> regedit
  • W edytorze rejestru przejdź do klucza:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\
  • Utwórz nowy klucz: ContentFilter
  • Przejdź do klucza:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\ContentFilter
  • Wybierz prawym przyciskiem myszy klucz: ContentFilter
  • Z menu podręcznego Nowy -> Wartość wielociągu
  • Zamień nazwę Nowa wartość #1 na ArchiveDir
  • Otwórz wpis ArchiveDir w polu Dane Wartości wpisz wartość o:\poczta\spam
  • Potwierdź zmiany
  • Przejdź do klucza:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange
  • Wybierz prawym przyciskiem myszy klucz:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange
  • Z menu podręcznego wybierz Nowy -> Wartość Dword
  • Zmień nazwę Nowa wartość #1 na ContentFilterState
  • Otwórz: ContentFilterState
  • W polu wartości Dane wartości wpisz 1
  • Przejdź do klucza:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\
  • Otwórz: ContentFilterVersion
  • W polu wartości Dane wartości wpisz 0

  Uruchom ponownie protokół SMTP

  • Będąc zalogowanym na konsoli serwera wybierz z paska zadań Start -> Narzędzia administracyjne -> Usługi
  • W oknie Usługi wskaż prawym Protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
  • Wybierz z menu podręcznego Uruchom ponownie

  Załączanie Filtra antspamowego

  • Będąc zalogowanym na konsoli serwera wybierz z paska zadań Start -> Wszystkie programy -> Microsoft Exchange -> System Manager
  • W oknie Exchange System Manager rozwiń Servers
  • W oknie Exchange System Manager rozwiń Protocols
  • W oknie Exchange System Manager rozwiń SMTP
  • W oknie Exchange System Manager rozwiń Default SMTP Virtual Server
  • Wybierz prawym przyciskiem Default SMTP Virtual Server
  • W menu podręcznego wybierz Właściwości
  • W oknie Właściwości:Default SMTP Virtual Server wybierz przycisk Advanced
  • W oknie Advanced wybierz przycisk Edit
  • W oknie Identification zaznacz opcję Apply Intelligent Message Filter
  • W oknie Identification wybierz przycisk OK
  • W oknie Advanced wybierz przycisk OK
  • W oknie Właściwości:Default SMTP Virtual Server wybierz przycisk OK
  • Zamknij okno Exchange System Manager

  Określanie działań na wypadek wykrycia spamu

  • Będąc zalogowanym na konsoli serwera wybierz z paska zadań Start -> Wszystkie programy -> Microsoft Exchange -> System Manager
  • W oknie Exchange System Manager rozwiń Global Settings
  • W oknie Exchange System Manager wskaż Message Delivery
  • W oknie Exchange System Manager wybierz prawyn Message Delivery
  • Wybierz z menu podręcznego Właściwości
  • W oknie Message Delivery Properties wybierz zakładkę Inteliggent Message Filtering
  • W oknie Message Delivery Properties z listy When Blocking message wybierz Archive
  • W oknie Message Delivery Properties wybierz przycisk OK.
  • Zamknij okno Exchange System Manager

  Pobieranie najnowszej definicji dla filtra IMF

  • Będąc zalogowanym na konsoli serwera wybierz z paska zadań Start -> Wszystkie programy -> Microsoft Baseline Security Analyzer
  • W oknie Microsoft Baseline Security Analyzer wybierz opcję Scan a computer
  • W oknie Microsoft Baseline Security Analyzer wybierz opcję Start scan
  • Po kilku minutach skanowania zostanie wyświetlona informacja o wszystich brakujących elementach, na liście pojawi się do pobrania najnowsza definicja filtru dla IMF
  • Pobierz i zainstaluj najnowszą definicję dla IMF

  Sprawdzenie wersji filtra

  • Będąc zalogowanym na konsoli serwera przejdź do folderu
   C:\Program Files\Exchsrvr\bin\MSCFV2
  • Sprawdź czy w folderze
   C:\Program Files\Exchsrvr\bin\MSCFV2

   znajduje się folder z najnowszą definicją filtru dla IMF (nazwa folderu to wersja filtra IMF)

  Zasady grup dla Windows 98 (01.01.2007)

  Oto wyklik, jak załączyć zasady grup dla komputerów pracujących pod kontrolą systemu Windows 98, które podłączyliśmy do domeny obsługiwanej przez serwer SBS 2003.

  1. Edytuj na serwerze zasadę Default Domain Controllers Policy.
  2. Otwórz: Konfiguracja komputera\Ustawienia systemu Windows\Ustawienia zabezpieczeń\Zasady lokalne\Opcje zabezpieczeń
  3. Otwórz zasadę Serwer sieci Microsoft: podpisuj cyfrowo komunikację (zawsze) i zaznacz opcję Wyłączony.
   Po odświeżeniu zasad lub restarcie serwera wszystko powinno być OK


  4. Na stacjach roboczych we właściwościach klienta sieci Microsoft Networks ustaw Windows 98 do współpracy ze swoją domeną
   Patrz: wskazówka poniżej
  5. Po ponownym uruchomieniu zaloguj się do sieci jako administrator (standardowe hasło: zaq1@WSX)
  6. Zainstaluj na Windows 98 dodatek do współpracy z Active Directory: http://support.microsoft.com/kb/288358/pl

  Wskazówka nr 1:
  Podłączanie Windows9x/Me do domeny obsługiwanej przez serwer SBS2003

  Założenia:

  • Poprawnie zainstalowane Windows 98 w standardowy sposób
  • Poprawnie zainstalowana karta sieciowa skonfigurowana do pracy z protokołem TCP/IP
   (konfiguracja automatyczna poprzez serwer DHCP)
  1. Wybierz z pulpitu, prawym przyciskiem Otoczenie sieciowe
  2. Z podręcznego menu wybierz Właściwości

  ¨       Wybierz przycisk Udostępnianie plików i drukarek

  ¡         zaznacz Chcę mieć możliwość udostępniania plików

  ¡         zaznacz Chcę mieć możliwość udostępniania drukarek

  ¡         wybierz przycisk OK

  ¨       Z listy składników podświetl Klient sieci Microsoft Network

  ¨       Wybierz przycisk Właściwości

  ¡         Zaznacz opcję Zaloguj do domeny Windows NT

  ¡         W polu na nazwę domeny wpisz nazwę NETBIOS domeny obsługiwanej przez serwer SBS2003
  (np. SBSMENIS)

  Uwaga: Nazwę domeny obsługiwanej przez serwer SBS2003 możesz sprawdzić wykonując czynności opisane we wskazówce nr 2

  ¡         Wybierz przycisk OK

  ¡         Z listy rozwijanej Logowanie do sieci podstawowej wybierz Klient sieci Microsoft Network

  ¡         Wybierz kartę Identyfikacja

  ¡         W polu Grupa robocza wpisz MEN

  ¡         Wybierz przycisk OK
  Komputer poprosi o ponowne uruchomienie

  ¡         Wybierz przycisk TAK

  1. Po ponownym uruchomieniu zaloguj się do sieci jako administrator
   (standardowe hasło: zaq1@WSX)
  2. Wybierz z pulpitu, prawym przyciskiem Otoczenie sieciowe
  3. Z podręcznego menu wybierz Właściwości

  ¨       Wybierz kartę Kontrola dostępu

  ¡         Zaznacz opcję Kontrola dostępu na poziomie użytkownika

  ¡         W polu Uzyskaj listę użytkowników z grup wpisz nazwę NETBIOS domeny obsługiwanej przez serwer SBS2003
  (np. SBSMENIS)

  ¡         Wybierz przycisk OK
  Komputer poprosi o ponowne uruchomienie

  ¡         Wybierz przycisk TAK

  Komputer został poprawnie skonfigurowany do współpracy z serwerem jako członek domeny

   Wskazówka nr 2:
  Jak sprawdzić nazwę NETBIOS domeny

  1. Zaloguj się na konsoli serwera jako administrator
  2. Wybierz z paska zadań Start -> Uruchom
  3. W oknie Uruchamianie w polu Otwórz wpisz CMD i wybierz przycisk OK

  ¨       W uruchomionym oknie wiersza poleceń wpisz polecenie
  echo %userdomain%

  ¨       Wciśnij klawisz ENTER
  Na ekranie zostanie wyświetlona nazwa NETBIOS domeny np. SBSMENIS

   

  Odzyskiwanie zapomnianego hasła administratora (01.01.2007)

  Ponieważ zdarza się czasem zapomnieć hasło administratorowi, niefortunnie je zmienić, lub (choćby przypadkowo) udostępnić postronnej osobie (sic!) warto wiedzieć jak poradzić sobie w sytuacji, gdy hasła w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przypomnieć sobie lub odzyskać. Warto zapoznać się z artykułem do którego link poniżej się znajduje :)

  How can I gain access to a Windows NT/2000/XP/2003 computer if I forgot the administrator's password?

  Artykuł jest w języku angielskim.

  Rozwiązanie problemu logowania do serwisu SIGG (01.10.04)

  W pracowniach SBS 2004, podobnie jak w poprzednich wersjach, występuje "problem" z zologowaniem do serwisu sigg.gpw.com.pl, na którym udostępniana jest Szkolna Internetowa Gra Giełdowa. Domyślnie we wszystkich pracowniach dostarczanych przez MENiS do szkół, załączony jest w przeglądarkach internetowych moduł klasyfikatora treści. Należy go wyłączyć na komputerze, z którego chcemy uczestniczyć w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.

  Wyłączyć klasyfikator treści na danym komputerze dla wszystkich użytkowników, może administrator domeny lub lokalny administrator danego komputera wybierając z menu przeglądarki Internet Explorer kolejno Narzędzia -> Opcje internetowe -> Zakładka Zawartość

  Przy pytaniu o hasło należy podać:

  • w przypadku pracowni dostarczanych do szkół w roku 2001, 2002, 2003 - domyślne hasło użytkownika Start
  • w przypadku pracowni dostarczanych do szkół w roku 2004 - domyślne hasło użytkownika Operator

  Uwaga! Hasła te są niezależne od haseł wymienionych wyżej użytkowników i pozostają bez zmian, gdy dla kont Start lub Operator hasła zostaną zmienione.

  Dlaczego, gdy zaloguje się na stacji na konto administratora domeny, to nie mam Internetu, a jak zaloguje się na konto np. studenta001c to jest Internet?

  To jest (niestety) bardzo często zadawane pytanie. W dodatku najczęściej zupełnie źle postawione, gdyż powinno brzmieć: "Dlaczego po zalogowaniu na konto administratora domeny na stacji roboczej nie mogę przeglądać stron WWW, a Internet działa?".

  Czy mamy do czynienia z przypadkiem o którym mowa? Można to sprawdzić w następujący sposób:

  • z paska zadań z menu Start wybieramy opcję Uruchom
  • w okienku Uruchamianie , w polu Otwórz wpisujemy polecenie cmd
  • w okienku Uruchamianie wybieramy przycisk OK
  • w czarnym polu okna wiersza poleceń wpisujemy
   telnet smpt.poczta.onet.pl 25
   a następnie wciskamy Enter

  Jeśli wynik jest taki, jak na rysunku, który można obejrzeć tutaj [gif,15 KB], wówczas należy wpisać proxy serwer w ustawieniach przeglądarki dla konta administratora. W tym celu należy:

  • będąc zalogowanym na stacji jako administrator domeny, uruchomić przeglądarkę Internet Explorer
  • z menu przeglądarki Internet Explorer wybrać Narzędzia | Opcje internetowe
  • wybieramy zakładkę Połączenia
  • wybieramy przycisk Ustawienia sieci LAN
  • w ramce Proxy serwer:
   • Zaznacz opcję Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane automatycznie dla połączeń telefonicznych lub VPN)
   • wpisujemy w polu Adres: nazwę naszego serwera SBS
    ( nazwą domyślną szkolenego serwera jest SBS2004 , pod warunkiem, że nie została zmieniona w procesie instalacji.)
   • wpisujemy w polu Port: 8080

  Dla konta administratora domeny nie są pobierane z serwera żadne ustawienia tak, aby zawsze można było się na nie zalogować. Dlatego, w przeciwieństwie do kont znajdujących się w jednostkach organizacyjnych PoziomB, PoziomC, PoziomD, Nauczyciele trzeba ręcznie skonfigurować przeglądarkę do pracy z proxy serwerem. Domyślnie dostęp do stron WWW z pominięciem proxy serwera nie jest możliwy.

  Co zrobić, kiedy adres IP routera mojego dostawcy Internetu, jest taki sam lub podobny do adresu IP mojego serwera SBS 2003?

  W takich wypadkach należy przeprowadzić procedurę zmiany głównego adresu IP (dla karty Połączenia lokalne / intranet). W tym celu należy uruchomić konsolę Zarządzanie serwerem . Następnie należy znaleźć i wybrać na liście po lewej stronie opcję Zarządzanie standardowe | Internet i poczta e-mail | Zmień adres IP . Należy postępować zgodnie z poleceniami kreatora. Jako nowego adresu IP można użyć 192.168.18.1 z maską podsieci 255.255.255.0 .

  Więcej na ten temat można znaleźć w naszych materiałach ze szkolenia dla firm integratorskich dostarczających w bieżącym roku pracownie do szkół (projekt wiosenny). Skrypt dostępny jest w dziale Materiały | Instrukcje .

  Gadu-Gadu i inne takie tam... (ISA2000)

  Jeżeli na stacji roboczej zainstalowany jest klient FireWall (kula ziemska z wtyczką na pasku zadań w zasobniku systemowym) to bez względu na to, w jakim trybie pracuje ISA Server (klienta FireWall lub klasycznego routingu), wszystkie protokoły są dostępne dla użytkownika, nawet wówczas, gdy nie są one zdefiniowane w ISA Server. Protokoły te mogą zostać zablokowane podczas tworzenia reguły dostępu do protokołów.

  Jeżeli stacja robocza nie ma zainstalowanego klienta FireWall, lub jest on wyłączony bądź nie został poprawnie zidentyfikowany użytkownik, wówczas dla użytkownika dostępne są tylko protokoły zdefiniowane w ISA Server, pod warunkiem, że ISA Server pracuje w trybie klasycznego routingu oraz adres IP stacji, na której pracuje użytkownik, został zdefiniowany w bazie ISA Server i stworzono dla niego regułę pozwalającą na dostęp do wszystkich lub wybranych protokołów.

  W przypadku, gdy jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem Gadu Gadu, w każdym przypadku program będzie Ci działał - jednak nie będzie potrafił wysłać SMS'a, pokazać reklam oraz zarejestrować nowego użytkownika, chyba że stworzysz specjalną regułę która odblokuje protokół HTTPS oraz protokół HTTP dla adresu IP, komputera na którym uruchomione jest Gadu Gadu.

  Nie działa mi Gadu Gadu na stacji roboczej... jak skonfigurować dostęp do tej usługi? (ISA2000)

  Aby Gadu Gadu działało na stacji roboczej należy wykonać następujące operacje:
  1. Zaloguj się na konsoli serwera jako użytkownik administrator
  2. Wybierz z paska zadań kolejno:
   Start -> Wszystkie programy -> Microsft ISA Server -> ISA Management
  3. Rozwinąć Servers and Arrays
  4. Rozwinąć Access Policy
  5. Wskazać prawym klawiszem myszki Protocol Rules
  6. Wybrać z menu Nowy -> Rule...
  7. Wpisać "Wszystko i GG także"
  8. Wybierać "grubszy przycisk" czyli Dalej aż do samego końca kreatora
  9. W oknie ISA Management rozwinąć Extensions
  10. Otworzyć Application Filters
  11. Otworzyć HTTP Redirector Filter
  12. Wybrać zakładkę Options
  13. Zaznaczyć opcję Send to requested Web Server
  14. Wybrać przycisk OK

  Po wykonaniu powyższych operacji zostaje jedynie policzyć 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 i Gadu Gadu gadu na stacjach roboczych już działa :)

  Jak jeszcze to nie zadziała (Co raczej się nie zdarzy, ale zawsze istnieje taka możliwość, że pracownia nie została odebrana prawidłowo z rąk Integratora :) ) wówczas należy jeszcze:

  1. W oknie ISA Management Rozwinąć Access Policy
  2. Wskazać prawym klawiszem myszy IP Packet Filters
  3. Wybrać z menu podręcznego Właściwości
  4. Zaznaczyć opcję Enable routing
  5. Wybrać przycisk OK

  Jeżeli jeszcze to nie zadziała, co oznacza, że pracownia została odebrana nad wyraz nieprawidłowo: należy:

  1. Zalogować się na każdej stacji roboczej jako użytkownik operator
  2. wybrać z paska zadań Start -> Uruchom...
  3. W oknie Uruchamienia w polu Otwórz wpisać
   \\nazwa_serwera\mspclnt\setup.exe
   i postępować zgodnie z poleceniami kreatora

  WSKAZÓWKA:
  Jeżeli nie wiemy jak nazywa się nasz serwer należy:

  1. Na konsoli serwera z paska zadań wybrać kolejno Start -> Uruchom...
  2. W oknie Uruchamianie w polu Otwórz należy wpisać CMD i wcisnąć klawisz ENTER
  3. W oknie uruchomionego wiersza poleceń należy wpisać:
   echo %LOGONSERVER%
   i wcisnąć klawisz ENTER (na ekranie pojawi się nazwa serwera)

  Działa mi Gadu Gadu na stacji roboczej, a nie działa na serwerze... - jak mam go uruchomić? (ISA2000)

  Zacznijmy od tego, że na serwerze nie jest zalecane używanie oprogramowania typu Gadu Gadu, jak również nie jest wskazane używanie go do normalnej pracy do jakiej powinny służyć stacje robocze.

  Ze względu na częste zadawanie takiego pytania na grupach dyskusyjnych oraz konsultacjach zdecydowaliśmy się na publikację szczegółowego rozwiązania. Podkreślamy, że każdy korzysta z niego na własną odpowiedzialność :) Proszę do nas nie mieć pretensji, jeśli na serwerze pojawią się wirusy inne fajne programy :))

  Jeżeli zaś chodzi o działanie programu Gadu Gadu na serwerze, to należy wykonać następujące czynności:

  1. Zalogować się na konsoli serwera jako użytkownik administrator
  2. Wybierać z paska zadań kolejno:
   Start -> Wszystkie programy -> Microsft ISA Server -> ISA Management
  3. Rozwinąć Servers and Arrays
  4. Rozwinąć Access Policy
  5. Wskazać prawym IP Packet Filters
  6. Wybrać z menu podręcznego Nowy -> Filter...
  7. Wpisać "Wychodzące TCP z konsoli serwera"
  8. Wybrać przycisk Dalej
  9. Wybrać przycisk Dalej
  10. Zaznaczyć Custom
  11. Wybrać przycisk Dalej
  12. Z listy IP Protocol wybrać TCP
  13. Z listy Direction wybrać Outbound
  14. Wybrać przycisk Dalej
  15. Wybrać przycisk Dalej
  16. Wybrać przycisk Dalej
  17. Wybrać przycisk Zakończ
    
  18. Wskazać prawym klawiszem myszy IP Packet Filters
  19. Wybrać z menu podręcznego Nowy -> Filter...
  20. Wpisać "Wychodzące UDP z konsoli serwera"
  21. Wybrać przycisk Dalej
  22. Wybrać przycisk Dalej
  23. Zaznaczyć Custom
  24. Wybrać przycisk Dalej
  25. Z listy IP Protocol wybrać UDP
  26. Z listy Direction wybrać Send Receive
  27. Wybrać przycisk Dalej
  28. Wybrać przycisk Dalej
  29. Wybrać przycisk Dalej
  30. Wybrać przycisk Zakończ

  Policzyć 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 i Gadu Gadu na serwerze już działa Wyjaśnienia co oznaczają powyższe wpisy udzielane są na naszych szkoleniach przeznaczonych dla Opiekunów szkolnych pracowni komputerowych :))))

  Mam stały adres IP, ale nie posiadam domeny - czy mogę uruchomić serwer poczty elektronicznej i skonfigurować go do pracy z takim adresem?

  Tak. Należy sprawdzić jaka nazwa jest przypisana do adresu IP. Można to zrobić np. poleceniem:
  ping -a adresIP (publiczny)

  Następnie należy wykonać instrukcję kreatora Internetu, tak jak na kursie z tym wyjątkiem, aby w domenie pocztowej wpisać dokładnie nazwę przypisaną do publicznego adresu IP.

  Wszystko ruszy, tylko będzie "chora" domena pocztowa.

  Po zarejestrowaniu "normalnej" domeny należy powtórzyć kreator połączeń internetowych.

  Czy można zainstalować system operacyjny na stacjach poprzez sieć z serwera, jeśli karta sieciowa nie jest rozpoznawana przez dyskietkę startową systemu RIS? Czy komputery takie będą prawidłowo działały w domenie?

  Można, pod warunkiem, że na czas instalacji podmienimy kartę na zgodną z dyskietką RIS :)

  1. Wkładamy kartę i dodajemy do ActiveDirecoty komputer z opcją zarządzany (czyli tak jak zwykle standard)
  2. Po instalacji stacji, usuwamy identyfikator GUID stacji z właściwości komputera w ActiveDirectory
  3. Wkładamy wcześniej nie rozpoznaną kartę (instalujemy sterowniki, prawdopodobnie same się zainstalują)
  4. Wyjmujemy kartę, która posłużyła nam do instalacji i instalujemy kolejny komputer według powyższych punktów.

  Tak zainstalowane komputery będą prawidłowo działały w domenie.

  Dlaczego nie mogę zaktualizować bazy wirusów MKS-VIR na serwerze SBS2003? Co powinno się zrobić?

  Powód nie działania aktualizacji bazy MKS-VIR na serwerze, jest ten sam, co w przypadku programu Gadu Gadu. Należy więc wykonać te same kroki co dla serwera w przypadku Gadu Gadu. Odpowiednie procedury zostały opisane wyżej.

  Jak stworzyć dostęp do Internetu dla komputerów nie należących do domeny?

  Odpowiedź na to pytanie znajduje się w instrukcji nr SPD2/10_04_z5 z drugiej części naszego szkolenia. Można ją pobrać tutaj [pdf,431 KB].


 • (C) by Janusz S. Wierzbicki (Kangur) & Dariusz P. Fabicki (Fabik)
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie