Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Strony dla administratorów szkolnych pracowni SBS 2003

Menu

 • Strona główna
 • Aktualności
          Archiwum
 • Szkolenia
        Informacje
        Programy
        Ścieżki
        Terminarz
        Zapisy
 • Materiały
        Jesień 2007
            Szkolenie D1
            Szkolenie D2
        Lato 2007
            Informacje
            Wiosna a Lato
        Wiosna 2007
            Informacje
        Jesień 2005
            Prezentacje
            SPD1 / D1
            SPD2 / D2
            SPD3 / D3
            SPD4 / D4
        Wiosna 2004
            Prezentacje
            SPD1 / D1
            SPD2 / D2
            SPD3 / D3
            Integratorzy
        DODATKOWE
            SBS i eLearning
        Skrypty (.cmd)
        FAQ
        Artykuły
 • Pomoc
        Opiekun a prawo
        Rysunki
        Grupa: Ogólna
        Grupy: Projekty
        Grupa: MWPSK
        Grupa: TPACK
        Grupa: iPAT
 • Kontakt
 • Reportaże

  Materiały z Mrozów

 • Mrozy 2008
 • Mrozy 2007
 • Mrozy 2006
 • Mrozy 2005
 • Mrozy 2004

  Strony Zjazdów

 • Mrozy 2011
 • Mrozy 2010 (arch.)
 • Mrozy 2009 (arch.)
 • Mrozy 2008 (arch.)
 • Mrozy 2007 (arch.)
 • Mrozy 2006 (arch.)
 • Mrozy 2005 (arch.)
 • Mrozy 2004 (arch.)
 • Mrozy 2003 (arch.)
 • Mrozy 2002 (arch.)

  Nasze serwisy

 • SBS NT/2000
 • OEIiZK

  Inne

 • sbs.2p.pl (arch.) • Instrukcje - wersja: JESIEŃ 2007

  Ostatnia aktualizacja materiałów na stronie: 12 lipca 2007

  [Instrukcje cz.1],[Instrukcje cz.2],

  Na tej stronie można zapoznać się ze spisem instrukcji wykorzystywanych w czasie szkoleń dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych prowadzonych przez nas w OEIiZK. Tutaj można znaleźć materiały przygotowane pod kątem DVD kolekcji w wersji Jesień 2007 (kolor kolekcji - czerwony).

  Wszystkie materiały publikowane w naszym serwisie chronione są przez prawo autorskie. Zabrania się wykorzystania ich do prowadzenia szkoleń, czy publikacji w innych mediach. Zezwala się jedynie na ich wykorzystanie do pracy własnej opiekunów szkolnych pracowni internetowych.

  Spis instrukcji do kursów D1 (Jesień 2007)

  Poniżej publikujemy pełny spis instrukcji wykorzystywanych przez nas w czasie pierwszej części szkolenia dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych. Wszystkie można pobrać w formacie PDF - hiperłącza zostały umieszczone pod numerem danej instrukcji.

  NR instrukcji Tytuł i opis Stron
  d1/01_01/D
  [pdf,154 KB]
  Reinstalacja stacji roboczej - instrukcja dla użytkownika
  Instrukcja w prosty sposób informuje zwykłego użytkownika, w jaki sposób przeinstalować system na jego stacji roboczej, jeśli tylko administrator udostępnił mu specjalne służące do tego konto.
  3
  d1/01_01/z
  [pdf,394 KB]
  Instalacja systemu MS Windows Vista na stacji roboczej z obrazu umieszczonego na serwerze SBS 2003
  Instrukcja omawia cały proces instalacji systemu operacyjnego na stacji uczniowskiej z wykorzystaniem usługi instalacji zdalnej
  9
  d1/01_01/W
  [pdf,696 KB]
  Topologie sieci Ethernet i Fast Ethernet (wykład)
  Materiał dodatkowy dotyczący wykładu odbywającego się w czasie instalacji stacji roboczych
  6
  d1/01_02/Z0
  [pdf,262 KB]
  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości - logowanie na domyślne konta
  Instrukcja wstępnie omawiająca sposób logowania się i korzystania z predefiniowanych kont w systemie SBS 2003 (wersja dla polskich szkół)
  3
  d1/01_02/Z1
  [pdf,280 KB]
  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości
  Ćwiczenie - Badanie kont znajdujących się w jednostce organizacyjnej Nauczyciele
  7
  d1/01_02/Z2
  [pdf,153 KB]
  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości
  Ćwiczenie - Badanie kont znajdujących się w jednostce organizacyjnej PoziomA
  3
  d1/01_02/Z3
  [pdf,133 KB]
  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości
  Ćwiczenie - Badanie kont znajdujących się w jednostce organizacyjnej PoziomB
  2
  d1/01_02/Z4
  [pdf,126 KB]
  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości
  Ćwiczenie - Badanie kont znajdujących się w jednostce organizacyjnej PoziomC
  2
  d1/01_02/Z5
  [pdf,140 KB]
  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości
  Ćwiczenie - Badanie kont znajdujących się w jednostce organizacyjnej PoziomD
  2
  d1/01_02/D
  [pdf,508 KB]
  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości - Podsumowanie
  Instrukcja zawiera informacje o kontach, które można było zbadać w poprzednich ćwiczeniach
  14
  d1/02_01/Z
  [pdf,605 KB]
  Dostęp do predefiniowanych zasobów sieciowych serwera i stacji roboczych
  m.in. Modyfikowanie menu dla domyślnych kont użytkowników
  13
  d1/02_02/Z
  [pdf,200 KB]
  Tworzenie własnej strony WWW i jej publikacja na szkolnym serwerze
  3
  d1/02_03/Z
  [pdf,344 KB]
  Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet
  5
  d1/02_04/D1
  [pdf,115 KB]
  Domyślny dostęp do poczty w pracowni szkolnej
  1
  d1/02_04/D2
  [pdf,130 KB]
  Dostęp do szkolnej poczty poprzez stronę WWW
  1
  d1/02_04/D3
  [pdf,182 KB]
  Dostęp do poczty z sieci Internet poprzez program Poczta systemu Windows i protokół POP3
  3
  d1/02_04/D4
  [pdf,181 KB]
  Dostęp do poczty z sieci Internet poprzez program Poczta systemu Windows i protokół IMAP4
  3
  d1/02_04/D5
  [pdf,241 KB]
  Dostęp do szkolnych grup dyskusyjnych
  5
  d1/02_05
  [pdf,1021 KB]
  SharePoint - zasada działania
  10
  d1/02_05/z0
  [pdf,158 KB]
  SharePoint - planowany wygląd portalu internetowego
  Instrukcja obrazuje, do jakiego efektu końcowego ma doprowadzić wykonanie kolejnych zadań
  1
  d1/02_05/z1
  [pdf,121 KB]
  SharePoint - tworzenie własnego obszaru roboczego
  2
  d1/02_05/z2
  [pdf,139 KB]
  SharePoint - określanie podstawowych właściwości witryny
  2
  d1/02_05/z3
  [pdf,279 KB]
  SharePoint - określanie podstawowych obszarów danych witryny
  4
  d1/02_05/z4
  [pdf,251 KB]
  SharePoint - wypełnianie zawartością obszarów danych witryny
  6
  d1/02_05/z5
  [pdf,319 KB]
  SharePoint - definiowanie obszaru danych na strony tematyczne
  3
  d1/02_05/z6
  [pdf,162 KB]
  SharePoint - rozmieszczanie elementów danych na szkolnej witrynie
  4
  d1/02_05/z7
  [pdf,280 KB]
  SharePoint - modyfikowanie właściwości poszczególnych składników strony
  5
  d1/03_01/Z
  [pdf,259 KB]
  Instalacja serwera SBS 2003 R2 (DVD Jesień 2007) w wersji dla polskich szkół
  5
  d1/04_01/Z
  [pdf,312 KB]
  Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera
  7
  d1/04_02/Z
  [pdf,261 KB]
  Ustawianie praw dostępu do zasobów zgodnie ze specyfikacją MEN 2007
  5
  d1/04_03
  [pdf,712 KB]
  Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego
  (MS WINDOWS VISTA) dla stacji roboczych

  21
  d1/05_01/Z
  [pdf,1011 KB]
  Podłączanie serwera SBS 2003 do Internetu z wykorzystaniem wbudowanych kreatorów
  29
  d1/05_02/Z
  [pdf,176 KB]
  Zdalna praca na serwerze SBS 2003
  3
  d1/05_03/z
  [pdf,405 KB]
  Ręczne zakładanie kont za pomocą mechanizmów wbudowanych do systemu SBS 2003
  7
  d1/05_04/z
  [pdf,197 KB]
  Automatyczne zakładanie kont użytkowników
  5
  d1/05_05/Z
  [pdf,171 KB]
  Aktywacja serwera SBS 2003 R2, dodawanie licencji, aktywacja systemu MS Windows Vista
  4
  d1/05_06/Z
  [pdf,51 KB]
  Formularz konta
  1
  d1/05_07/Z
  [pdf,202 KB]
  Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości
  8

  Oznaczenia:

  • d1 - oznaczenie części kursu (tutaj pierwsza)
  • 02_03 - pierwsza cyfra oznacza dzień szkoleniowy, druga kolejną instrukcję danego dnia
  • Z - litera "zet" oznacza instrukcję zadaniową, a numer które to jest zadanie

  Spis instrukcji do kursów D2 (Jesień 2007)

  Jak widać poniżej, aktualnie dostępne są już wszystkie instrukcje wykorzystywane na naszych szkoleniach D2 w wersji Jesień 2007. Można je pobrać w formacie PDF.

  NR instrukcji Tytuł i opis Stron
  D2/06_01/z1
  [pdf,159 KB]
  Przywracanie ustawień systemowych z kopii bezpieczeństwa
  3
  D2/06_01/z2
  [pdf,78 KB]
  Sprawdzanie zgodności ustawień serwera DHCP z głównym adresem IP serwera SBS2003
  (po przywróceniu ustawień z kopii bezpieczeństwa ustawień sytemowych)
  1
  D2/06_02/z
  [pdf,1011 KB]
  Konfiguracja dostępu do sieci Internet przy użyciu kreatorów dostępnych w systemie SBS 2003
  29
  D2/06_03/z
  [pdf,134 KB]
  Ustawianie uprawnień do kont i zasobów użytkoników domyślnych zgodnie z zaleceniami MEN
  2
  D2/06_04/z1
  [pdf,193 KB]
  Konfiguracja usługi WSUS
  Automatyczne instalowanie poprawek na serwerze
  4
  D2/06_04/z2
  [pdf,168 KB]
  Konfiguracja usługi WSUS
  Automatyczne instalowanie poprawek na stacjach roboczych
  4
  D2/06_05/z
  [pdf,194 KB]
  Instalacja systemu operacyjnego na stacji roboczej z obrazu bazowego umieszczonego na serwerze
  4
  D2/06_06/z0
  [pdf,82 KB]
  Zmiana sposobu odświeżania plików przez Proxy Server 2003
  1
  D2/06_06/z1
  [pdf,464 KB]
  Definiowanie dostępu do szkolnej strony poprzez jej publiczną nazwę lub adres IP
  14
  D2/06_06/z2
  [pdf,170 KB]
  Definiowanie dostępu do szkolnej strony poprzez adres typu http://www.[nazwa_domeny]
  Zdefiniowanie nowego hosta dla publicznego adresu IP serwera
  3
  D2/06_06/z3
  [pdf,121 KB]
  Redefiniowanie reguły w ISA2004 umożliwiającej dostęp do adresu: http://www.[nazwa_domeny]
  2
  D2/06_07/z1
  [pdf,117 KB]
  Definiowanie dostępu do witryny SharePoint poprzez adres typu http://portal.[nazwa_domeny]
  Zdefiniowanie nowego hosta dla publicznego adresu IP serwera
  2
  D2/06_07/z2
  [pdf,116 KB]
  Definiowanie dostępu do witryny SharePoint poprzez adres typu portal.[nazwa_domeny]
  Redefiniowanie reguły w ISA Server 2004 umożliwiających dostęp do serwisu SharePoint poprzez adresu typu http://portal.[nazwa_domeny]
  2
  D2/06_07/z3
  [pdf,135 KB]
  Modyfikacja wywołań wirtualnego serwera WWW companyweb
  Ustalenie aby reagował na adres http://portal.[nazwa_domeny]
  2
  D2/06_07/z4
  [pdf,128 KB]
  Definiowanie nowej reguły w ISA2004 umożliwiającej bezpieczny dostęp do serwisu SharePoint poprzez adres http://portal.[nazwa_domeny]:444
  2
  D2/06_08/z1
  [pdf,162 KB]
  Definiowanie nowego wirtualnego serwera WWW dla potrzeb gazetki szkolnej
  Zdefiniowanie nowego hosta dla publicznego adresu IP serwera oraz nowego, wirtualnego serwera WWW dla adresu http://gazetka.[nazwa_domeny]
  3
  D2/06_08/z2
  [pdf,130 KB]
  Definiowanie wirtualnego serwera WWW dla potrzeb gazetki szkolnej
  Redefiniowanie reguły w ISA Server 2004 umożliwiających dostęp do serwisu SharePoint poprzez adresu typu http://gazetka.[nazwa_domeny]
  2
  D2/06_09/z
  [pdf,121 KB]
  Testowanie poprawności wprowadzonych reguł w ISA Server 2004
  2
  D2/06_10/z
  [pdf,149 KB]
  Ustalenie praw dostępu do zasobów dyskowych gazetki szkolnej oraz jej publikacja w sieci Internet
  3
  D2/07_01/z0
  [pdf,78 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  (Kolejne kroki)
  1
  D2/07_01/z1
  [pdf,111 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 1 - Rejestracja domeny
  2
  D2/07_01/z2
  [pdf,141 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 2 - Konfiguracja szkolnego serwera DNS z nową, zarejestrowaną domeną
  4
  D2/07_01/z3
  [pdf,116 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 3 - Konfiguracja wirtualnego serwera WWW
  2
  D2/07_01/z4
  [pdf,127 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 4 - Konfiguracja wbudowanego serwera pocztowego do pracy z nową domeną
  2
  D2/07_01/z5
  [pdf,194 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 5 - Ręczne tworzenie konta dla obsługi nowo zdefiniowanych usług
  3
  D2/07_01/z6
  [pdf,129 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 6 - Konfiguracja skrzynki pocztowej skojarzonej dla odbiorcy konfigurowanych usług
  3
  D2/07_01/z7
  [pdf,154 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 7 - Określanie praw dostępu do zasobów dyskowych
  3
  D2/07_01/z8
  [pdf,119 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 8 - Stworzenie reguł w systemie FireWall określających sposób dostępu do nowo zdefiniowanych usług
  2
  D2/07_01/z9
  [pdf,140 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 9 - Definiowanie dostępu do zasobów za pośrednictwem FTP
  3
  D2/07_01/z10
  [pdf,105 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 10 - Uruchamianie usług POP3 oraz IMAP
  2
  D2/07_01/z11
  [pdf,136 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 11 - Urchamianie usługi NNTP oraz definiowanie grup dyskusyjnych
  2
  D2/07_01/z12
  [pdf,104 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 12 - Określanie dostępu do poczty elektronicznej poprzez przeglądarkę internetową
  2
  D2/07_01/z13
  [pdf,71 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 13 - Formularz udostępnianych usług
  1
  D2/08_01
  [pdf,232 KB]
  Określanie domyślnych plików startowych, katalogów wirtualnych oraz ścieżek dostępu do stron głównych serwerów WWW
  6
  D2/08_02/z
  [pdf,151 KB]
  Automatyczne zakładanie kont
  4
  D2/08_03/z
  [pdf,108 KB]
  Active Directory - omówienie domyślnych jednostek organizacyjnych
  2
  D2/08_04/z
  [pdf,218 KB]
  Active Directory - tworzenie własnej struktury organizacyjnej na potrzeby szkoły
  6
  D2/08_05/z1
  [pdf,161 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Tworzenie nowych zasad grup
  3
  D2/08_05/z2a
  [pdf,121 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - definiowanie strony startowej przeglądarki dla użytkowników
  2
  D2/08_05/z2b
  [pdf,142 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - definiowanie stron ulubionych przeglądarki dla użytkowników
  2
  D2/08_05/z3a
  [pdf,203 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - określenie listy aplikacji zabronionych do uruchamiania
  2
  D2/08_05/z3b
  [pdf,128 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - określanie listy aplikacji dozwolonych do uruchamiania
  2
  D2/08_05/z3c
  [pdf,149 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - blokowanie dostępu do wiersza poleceń
  2
  D2/08_05/z3d
  [pdf,128 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - blokowanie wybranych programów poprzez regułę mieszania
  2
  D2/08_05/z3e
  [pdf,169 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - blokowanie dostępu do dysków
  2
  D2/08_05/z3f
  [pdf,141 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - blokowanie dostępu do dysków wymiennych
  2
  D2/08_05/z4
  [pdf,217 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - definiowanie dostępu do drukarek: automatyczne instalowanie, usuwanie i określanie właściwości drukarki
  8
  D2/08_05/z5
  [pdf,100 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - udostępnianie drukarki dla jednostki organizacyjnej MEN
  2
  D2/09_01/z1
  [pdf,182 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - ustalanie stałej tapety dla określnych jednostek organizacyjnych
  5
  D2/09_01/z2
  [pdf,876 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - badanie i określanie właściwości profili wędrujących
  4
  D2/09_01/z3
  [pdf,178 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - przekierowanie folderów użytkowników do innych lokalizacji
  4
  D2/09_01/z4
  [pdf,101 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - określanie limitów przydziałów dyskowych
  2
  D2/09_01/z5
  [pdf,102 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Definiowanie katalogów wirtualnych serwera WWW
  2
  D2/09_01/z6
  [pdf,119 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Definiowanie katalogów wirtualnych serwera FTP
  3
  D2/09_01/z7
  [pdf,130 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Mapowanie dysków zawierających zasoby WWW użytkownika
  3
  D2/09_01/z8
  [pdf,167 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Tworzenie kopii zapasowych polityki grupowej (GPO)
  5
  D2/09_02/z
  [pdf,73 KB]
  Instalacja pakietu MS Office 2003 na serwerze
  1
  D2/10_01/z
  [pdf,154 KB]
  Aktualizacja systemu Windows
  2
  D2/10_02/z
  [pdf,89 KB]
  Sprawdzanie aktualności i jakości zabezpieczeń serwera SBS 2003
  Microsoft Baseline Security Analyzer
  1
  D2/10_03/W
  [pdf,118 KB]
  ISA Server - reguły dostępu
  Graficzna reprezentacja
  1
  D2/10_03/z1
  [pdf,96 KB]
  ISA Server - definiowanie przedziałów czasowych
  1
  D2/10_03/z2
  [pdf,84 KB]
  ISA Server - definiowanie miejsc w sieci Internet
  2
  D2/10_03/z3
  [pdf,173 KB]
  ISA Server - definiowanie miejsc w sieci Internet poprzez import "BlackLists"
  2
  D2/10_03/z4
  [pdf,131 KB]
  ISA Server - definiowanie adresów IP klientów w sieci lokalnej
  2
  D2/10_03/z5
  [pdf,129 KB]
  ISA Server - definiowanie grup zawartości
  2
  D2/10_03/z6
  [pdf,151 KB]
  ISA Server - definiowanie grup użytkowników
  3
  D2/10_03/z7
  [pdf,126 KB]
  ISA Server - definiowanie protokołów sieciowych
  2
  D2/10_04/z1
  [pdf,198 KB]
  ISA Server - określanie reguł dostępu do zdefiniowanych protokołów
  5
  D2/10_04/z2
  [pdf,203 KB]
  ISA Server - określanie reguł dostępu do zdefiniowanych miejsc w Internecie
  6
  D2/10_04/z3
  [pdf,143 KB]
  ISA Server - automatyczne określanie reguł dostępu do zdefiniowanych miejsc w sieci Internet dla zaimportowanych "BlackLists"
  5
  D2/10_04/z4
  [pdf,210 KB]
  ISA Server - definiowanie dostępu do sieci Internet dla komputerów spoza pracowni
  5
  D2/10_04/z5
  [pdf,214 KB]
  ISA Server - logi serwera
  8
  D2/10_05/z1
  [pdf,76 KB]
  Exchange Server - sprawdzanie stanu kolejek pocztowych
  1
  D2/10_05/z2
  [pdf,92 KB]
  Exchange Server - sprawdzanie stanu skrzynek pocztowych użytkowników
  1
  D2/10_05/z3
  [pdf,154 KB]
  Exchange Server - określanie wielkości domyślnych skrzynek pocztowych użytkowników
  3
  D2/10_05/z4
  [pdf,137 KB]
  Exchange Server - zmiana właściwości bazy danych serwera pocztowego
  3
  D2/10_05/z5
  [pdf,158 KB]
  Exchange Server - załączenie filtru antyspamowego
  3
  D2/10_05/z6
  [pdf,111 KB]
  Exchange Server - załączanie logów serwera poczty wychodzącej
  3
  D2/10_06/z1
  [pdf,229 KB]
  Zakładanie kont lokalnych na stacjach roboczych podłączonych do domeny
  5
  D2/10_06/z2
  [pdf,156 KB]
  Bezpieczene odłączanie i podłączanie stacji roboczej od domeny
  4


  (C) by Janusz S. Wierzbicki (Kangur) & Dariusz P. Fabicki (Fabik)
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie