Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Strony dla administratorów szkolnych pracowni SBS 2003

Menu

 • Strona główna
 • Aktualności
          Archiwum
 • Szkolenia
        Informacje
        Programy
        Ścieżki
        Terminarz
        Zapisy
 • Materiały
        Jesień 2007
            Szkolenie D1
            Szkolenie D2
        Lato 2007
            Informacje
            Wiosna a Lato
        Wiosna 2007
            Informacje
        Jesień 2005
            Prezentacje
            SPD1 / D1
            SPD2 / D2
            SPD3 / D3
            SPD4 / D4
        Wiosna 2004
            Prezentacje
            SPD1 / D1
            SPD2 / D2
            SPD3 / D3
            Integratorzy
        DODATKOWE
            SBS i eLearning
        Skrypty (.cmd)
        FAQ
        Artykuły
 • Pomoc
        Opiekun a prawo
        Rysunki
        Grupa: Ogólna
        Grupy: Projekty
        Grupa: MWPSK
        Grupa: TPACK
        Grupa: iPAT
 • Kontakt
 • Reportaże

  Materiały z Mrozów

 • Mrozy 2008
 • Mrozy 2007
 • Mrozy 2006
 • Mrozy 2005
 • Mrozy 2004

  Strony Zjazdów

 • Mrozy 2011
 • Mrozy 2010 (arch.)
 • Mrozy 2009 (arch.)
 • Mrozy 2008 (arch.)
 • Mrozy 2007 (arch.)
 • Mrozy 2006 (arch.)
 • Mrozy 2005 (arch.)
 • Mrozy 2004 (arch.)
 • Mrozy 2003 (arch.)
 • Mrozy 2002 (arch.)

  Nasze serwisy

 • SBS NT/2000
 • OEIiZK

  Inne

 • sbs.2p.pl (arch.)



 • ARCHIWUM
  Instrukcje - wersja: JESIEŃ 2005

  [Prezentacje],[Instrukcje cz.1],[Instrukcje cz.2],[Instrukcje cz.3],[Instrukcje cz.4 (d1.1)]

  Na tej stronie można zapoznać się ze spisem instrukcji wykorzystywanych w czasie szkoleń dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych prowadzonych przez nas w OEIiZK. Tutaj można znaleźć materiały przygotowane pod kątem DVD kolekcji w wersji JESIEŃ 2005.

  Wszystkie materiały publikowane w naszym serwisie chronione są przez prawo autorskie. Zabrania się wykorzystania ich do prowadzenia szkoleń, czy publikacji w innych mediach. Zezwala się jedynie na ich wykorzystanie do pracy własnej opiekunów szkolnych pracowni komputerowych.

  Prezentacje do wykładów

  Poniżej można pobrać prezentacje wykorzystywane przez nas w czasie wykładów na pierwszej cześci szkolenia SPD1/D1

  NR instrukcji Tytuł i opis Slajdy
  SPD1/01_01          
  Najważniejsze pojęcia związane z siecią lokalną (Ethernet)
  Prezentacja wykorzystywana pierwszego dnia szkolenia w czasie wykładu na temat sieci lokalnych
  38
  SPD1/03_01
  Najważniejsze pojęcia związane z siecią rozległą (Internetem)
  Prezentacja wykorzystywana trzeciego dnia szkolenia w czasie wykładu na temat sieci Internet
  85

  Spis instrukcji do kursów SPD1/D1 (Jesień 2005)

  Poniżej publikujemy pełny spis instrukcji wykorzystywanych przez nas w czasie pierwszej części szkolenia dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych. Wszystkie można pobrać w formacie PDF - hiperłącza zostały umieszczone pod numerem danej instrukcji.

  NR instrukcji Tytuł i opis Stron
  SPD1/01_01/z
  [pdf,473 KB]
  Instalacja systemu Windows XP na stacji roboczej z obrazu umieszczonego na serwerze SBS 2003
  Instrukcja omawia cały proces instalacji systemu operacyjnego na stacji uczniowskiej z wykorzystaniem usługi instalacji zdalnej
  9
  SPD1/01_01/D
  [pdf,106 KB]
  Instalacja stacji roboczej - instrukcja dla użytkownika
  Instrukcja w prosty sposób informuje zwykłego użytkownika, w jaki sposób przeinstalować system na jego stacji roboczej, jeśli tylko administrator udostępnił mu specjalne służące do tego konto.
  2
  SPD1/01_01/W
  [pdf,687 KB]
  Topologie sieci Ethernet i Fast Ethernet (wykład)
  Materiał dodatkowy dotyczący wykładu odbywającego się w czasie instalacji stacji roboczych
  6
  SPD1/01_02/Z0
  [pdf,272 KB]
  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości - logowanie na domyślne konta
  Instrukcja wstępnie omawiająca sposób logowania się i korzystania z predefiniowanych kont w systemie SBS 2003 (wersja dla polskich szkół)
  3
  SPD1/01_02/Z1
  [pdf,201 KB]
  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości
  Ćwiczenie - Badanie kont znajdujących się w jednostce organizacyjnej PoziomA
  4
  SPD1/01_02/Z2
  [pdf,118 KB]
  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości
  Ćwiczenie - Badanie kont znajdujących się w jednostce organizacyjnej PoziomB
  2
  SPD1/01_02/Z3
  [pdf,122 KB]
  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości
  Ćwiczenie - Badanie kont znajdujących się w jednostce organizacyjnej PoziomC
  2
  SPD1/01_02/Z4
  [pdf,115 KB]
  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości
  Ćwiczenie - Badanie kont znajdujących się w jednostce organizacyjnej PoziomD
  2
  SPD1/01_02/Z5
  [pdf,140 KB]
  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości
  Ćwiczenie - Badanie kont znajdujących się w jednostce organizacyjnej Nauczyciel
  2
  SPD1/01_02/Z6
  [pdf,164 KB]
  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości
  Ćwiczenie - Badanie konta Operator
  3
  SPD1/01_02/D
  [pdf,507 KB]
  Domyślnie dostępne konta i ich właściwości - Podsumowanie
  Instrukcja zawiera informacje o kontach, które można było zbadać w poprzednich ćwiczeniach
  13
  SPD1/02_01/Z
  [pdf,368 KB]
  Dostęp do predefiniowanych zasobów sieciowych serwera i stacji roboczych
  Modyfikowanie menu dla domyślnych kont użytkowników
  6
  SPD1/02_02/Z
  [pdf,200 KB]
  Tworzenie własnej strony WWW i jej publikacja na szkolnym serwerze
  3
  SPD1/02_03/Z
  [pdf,347 KB]
  Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet
  5
  SPD1/02_04
  [pdf,1014 KB]
  SharePoint - zasada działania
  10
  SPD1/02_04/z0
  [pdf,160 KB]
  SharePoint - planowany wygląd portalu internetowego
  Instrukcja obrazuje, do jakiego efektu końcowego ma doprowadzić wykonanie kolejnych zadań
  1
  SPD1/02_04/z1
  [pdf,128 KB]
  SharePoint - tworzenie własnego obszaru roboczego
  2
  SPD1/02_04/z2
  [pdf,130 KB]
  SharePoint - określanie podstawowych właściwości witryny
  2
  SPD1/02_04/z3
  [pdf,300 KB]
  SharePoint - określanie podstawowych obszarów danych witryny
  4
  SPD1/02_04/z4
  [pdf,306 KB]
  SharePoint - wypełnianie zawartością obszarów danych witryny
  7
  SPD1/02_04/z5
  [pdf,283 KB]
  SharePoint - definiowanie obszaru danych na strony tematyczne
  3
  SPD1/02_04/z6
  [pdf,154 KB]
  SharePoint - rozmieszczanie elementów danych na szkolnej witrynie
  4
  SPD1/02_04/z7
  [pdf,275 KB]
  SharePoint - modyfikowanie właściwości poszczególnych składników strony
  5
  SPD1/03_01
  [pdf,106 KB]
  Domyślny dostęp do poczty w pracowni szkolnej
  1
  SPD1/03_02
  [pdf,120 KB]
  Dostęp do poczty poprzez stronę WWW
  1
  SPD1/03_03
  [pdf,185 KB]
  Dostęp do poczty z sieci Internet poprzez program Outlook Express i protokół POP3
  3
  SPD1/03_04
  [pdf,186 KB]
  Dostęp do poczty z sieci Internet poprzez program Outlook Express i protokół IMAP4
  3
  SPD1/03_05
  [pdf,237 KB]
  Dostęp do szkolnych grup dyskusyjnych
  5
  SPD1/03_06/Z
  [pdf,281 KB]
  Instalacja serwera SBS 2003 w wersji dla polskich szkół
  5
  SPD1/04_01/Z
  [pdf,331 KB]
  Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera
  7
  SPD1/04_02/Z
  [pdf,409 KB]
  Ustawianie praw dostępu do zasobów zgodnie ze specyfikacją MENiS 2004
  6
  SPD1/04_03
  [pdf,76 KB]
  Główne kroki prowadzące do przygotowania własnego obrazu systemu operacyjnego stacji roboczej
  1
  SPD1/04_03/Z1
  [pdf,472 KB]
  Utworzenie konta dla nowego komputera w systemie SBS 2003
  8
  SPD1/04_03/Z2
  [pdf,143 KB]
  Instalacja systemu operacyjnego z obrazu bazowego
  3
  SPD1/04_03/Z3
  [pdf,126 KB]
  Sprawdzenie poprawności zainstalowanych sterowników
  1
  SPD1/04_03/Z4
  [pdf,104 KB]
  Instalacja dodatkowego oprogramowania dla stacji roboczych
  1
  SPD1/04_03/Z5
  [pdf,205 KB]
  Tworzenie nowego obrazu systemu operacyjnego stacji roboczej
  3
  SPD1/04_03/Z6
  [pdf,146 KB]
  Modyfikacja pliku konfiguracyjnego dla nowo stworzonego obrazu systemu operacyjnego stacji roboczej
  2
  SPD1/04_03/Z7
  [pdf,181 KB]
  Instalacja systemu operacyjnego z samodzielnie przygotowanego obrazu
  2
  SPD1/05_01/Z
  [pdf,953 KB]
  Podłączanie serwera SBS 2003 do Internetu z wykorzystaniem wbudowanych kreatorów
  18
  SPD1/05_02/Z
  [pdf,82 KB]
  Konfiguracja serwera ISA - odblokowanie portów dla usług IMAP i NEWS
  5
  SPD1/05_03/Z
  [pdf,168 KB]
  Zdalna praca na serwerze SBS 2003
  3
  SPD1/05_04
  [pdf,407 KB]
  Ręczne zakładanie kont za pomocą mechanizmów wbudowanych do systemu SBS 2003
  7
  SPD1/05_05/z
  [pdf,209 KB]
  Automatyczne zakładanie kont użytkowników
  6
  SPD1/05_06/Z
  [pdf,137 KB]
  Aktywacja serwera SBS 2003 i dodawanie licencji
  3

  Oznaczenia:

  • SPD1 - oznaczenie części kursu (tutaj pierwsza)
  • 02_03 - pierwsza cyfra oznacza dzień szkoleniowy, druga kolejną instrukcję danego dnia
  • Z - litera "zet" oznacza instrukcję zadaniową, a numer które to jest zadanie

  Spis instrukcji do kursów SPD2/D2 (Jesień 2005)

  Jak widać poniżej, aktualnie dostępne są już wszystkie instrukcje wykorzystywane na naszych szkoleniach D2/SPD2 w wersji Jesień 2005. Można je pobrać w formacie PDF.

  NR instrukcji Tytuł i opis Stron
  SPD2/06_01/z1
  [pdf,159 KB]
  Przywracanie ustawień systemowych z kopii bezpieczeństwa
  3
  SPD2/06_01/z2
  [pdf,68 KB]
  Sprawdzanie zgodności ustawień serwera DHCP z głównym adresem IP serwera SBS2003
  (po przywróceniu ustawień z kopii bezpieczeństwa ustawień sytemowych)
  1
  SPD2/06_02/z
  [pdf,379 KB]
  Automatyczna zmiana głównego adresu IP serwera
  5
  SPD2/06_03/z
  [pdf,656 KB]
  Konfiguracja dostępu do sieci Internet przy użyciu kreatorów dostępnych w systemie SBS 2003
  23
  SPD2/06_04/z
  [pdf,230 KB]
  Ustawianie uprawnień do kont i zasobów użytkoników domyślnych zgodnie z zaleceniami MENiS
  6
  SPD2/06_05/z
  [pdf,204 KB]
  Instalacja systemu operacyjnego na stacji roboczej z obrazu bazowego umieszczonego na serwerze
  6
  SPD2/06_06/z0
  [pdf,73 KB]
  Zmiana sposobu odświeżania plików przez Proxy Server 2003
  1
  SPD2/06_06/z1
  [pdf,162 KB]
  Definiowanie dostępu do szkolnej strony poprzez adres typu www.[nazwa_domeny]
  Zdefiniowanie nowego hosta dla publicznego adresu IP serwera
  3
  SPD2/06_06/z2
  [pdf,155 KB]
  Definiowanie dostępu do szkolnej strony poprzez adres typu www.[nazwa_domeny]
  Zdefiniowanie reguł w ISA Server umożliwiających dostęp do adresu typu www.[nazwa_domeny]
  4
  SPD2/06_07/z1
  [pdf,158 KB]
  Definiowanie dostępu do witryny SharePoint poprzez adres typu portal.[nazwa_domeny]
  Zdefiniowanie nowego hosta dla publicznego adresu IP serwera oraz modyfikacja ustawień wirtualnego serwera WWW
  3
  SPD2/06_07/z2
  [pdf,159 KB]
  Definiowanie dostępu do witryny SharePoint poprzez adres typu portal.[nazwa_domeny]
  Zdefiniowanie reguł w ISA Server umożliwiających dostęp do adresu typu portal.[nazwa_domeny]
  4
  SPD2/06_08/z1
  [pdf,153 KB]
  Definiowanie wirtualnego serwera WWW dla potrzeb gazetki szkolnej
  Zdefiniowanie nowego hosta dla publicznego adresu IP serwera oraz nowego, wirtualnego serwera WWW dla adresu gazetka.[nazwa_domeny]
  3
  SPD2/06_08/z2
  [pdf,164 KB]
  Definiowanie wirtualnego serwera WWW dla potrzeb gazetki szkolnej
  Zdefiniowanie reguł w ISA Server umożliwiających dostęp do adresu typu portal.[nazwa_domeny]
  4
  SPD2/06_09/z
  [pdf,112 KB]
  Testowanie poprawności wprowadzonych reguł w ISA Server
  2
  SPD2/06_10/z
  [pdf,139 KB]
  Ustalenie praw dostępu do zasobów dyskowych gazetki szkolnej oraz jej publikacja w sieci Internet
  3
  SPD2/07_01/z0
  [pdf,69 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  (Kolejne kroki)
  1
  SPD2/07_01/z1
  [pdf,107 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 1 - Rejestracja domeny
  2
  SPD2/07_01/z2
  [pdf,132 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 2 - Konfiguracja szkolnego serwera DNS z nową, zarejestrowaną domeną
  4
  SPD2/07_01/z3
  [pdf,107 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 3 - Konfiguracja wirtualnego serwera WWW
  2
  SPD2/07_01/z4
  [pdf,119 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 4 - Konfiguracja wbudowanego serwera pocztowego do pracy z nową domeną
  2
  SPD2/07_01/z5
  [pdf,186 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 5 - Ręczne tworzenie konta dla obsługi nowo zdefiniowanych usług
  3
  SPD2/07_01/z6
  [pdf,121 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 6 - Konfiguracja skrzynki pocztowej skojarzonej dla odbiorcy konfigurowanych usług
  3
  SPD2/07_01/z7
  [pdf,145 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 7 - Określanie praw dostępu do zasobów dyskowych
  3
  SPD2/07_01/z8
  [pdf,142 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 8 - Stworzenie reguł w systemie FireWall określających sposób dostępu do nowo zdefiniowanych usług
  4
  SPD2/07_01/z9
  [pdf,131 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 9 - Definiowanie dostępu do zasobów za pośrednictwem FTP
  3
  SPD2/07_01/z10
  [pdf,97 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 10 - Uruchamianie usług POP3 oraz IMAP
  2
  SPD2/07_01/z11
  [pdf,128 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 11 - Urchamianie usługi NNTP oraz definiowanie grup dyskusyjnych
  2
  SPD2/07_01/z12
  [pdf,96 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 12 - Określanie dostępu do poczty elektronicznej poprzez przeglądarkę internetową
  5
  SPD2/07_01/z13
  [pdf,62 KB]
  Realizacja oferty usług hostingowych na szkolnym serwerze
  Krok 13 - Formularz udostępnianych usług
  1
  SPD2/08_01
  [pdf,224 KB]
  Określanie domyślnych plików startowych, katalogów wirtualnych oraz ścieżek dostępu do stron głównych serwerów WWW
  6
  SPD2/08_02/z
  [pdf,163 KB]
  Automatyczne zakładanie kont
  4
  SPD2/08_03/z
  [pdf,110 KB]

  Active Directory - omówienie domyślnych jednostek organizacyjnych
  3
  SPD2/08_04/z
  [pdf,209 KB]
  Active Directory - tworzenie własnej struktury organizacyjnej na potrzeby szkoły
  6
  SPD2/08_05/z1
  [pdf,130 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Tworzenie nowych zasad grup
  3
  SPD2/08_05/z2
  [pdf,109 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - konfiguracja Proxy Serwera dla przeglądarek użytkowników
  2
  SPD2/08_05/z3
  [pdf,110 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - definiowanie strony startowej przeglądarki dla użytkowników
  3
  SPD2/08_05/z4
  [pdf,138 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - określanie listy aplikacji dozwolonych do uruchaminia przez użytkowników
  3
  SPD2/08_05/z5
  [pdf,158 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - określanie listy aplikacji zabronionych do uruchamiania
  3
  SPD2/08_05/z6
  [pdf,225 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - definiowanie dostępu do drukarek: automatyczne instalowanie, usuwanie i określanie właściwości drukarki
  8
  SPD2/08_05/z7
  [pdf,83 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - udostępnianie drukarki dla jednostki organizacyjnej MEN
  3
  SPD2/09_01/z1
  [pdf,163 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - ustalanie stałej tapety dla określnych jednostek organizacyjnych
  4
  SPD2/09_01/z2
  [pdf,1.03 MB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - badanie i określanie właściwości profili wędrujących
  4
  SPD2/09_01/z3
  [pdf,170 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - przekierowanie folderów użytkowników do innych lokalizacji
  4
  SPD2/09_01/z4
  [pdf,93 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Modyfikacja zasad grup - określanie limitów przydziałów dyskowych
  2
  SPD2/09_01/z5
  [pdf,93 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Definiowanie katalogów wirtualnych serwera WWW
  2
  SPD2/09_01/z6
  [pdf,111 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Definiowanie katalogów wirtualnych serwera FTP
  3
  SPD2/09_01/z7
  [pdf,121 KB]
  Tworzenie i edycja zasad grup
  Mapowanie dysków zawierających zasoby WWW użytkownika
  3
  SPD2/09_02/z
  [pdf,64 KB]
  Instalacja pakietu MS Office 2003 na serwerze
  1
  SPD2/10_01/z
  [pdf,100 KB]
  Aktualizacja systemu Windows
  2
  SPD2/10_02/z
  [pdf,80 KB]
  Sprawdzanie aktualności i jakości zabezpieczeń serwera SBS 2003
  Microsoft Baseline Security Analyzer
  1
  SPD2/10_03/W
  [pdf,133 KB]
  ISA Server - reguły dostępu
  Graficzna reprezentacja
  1
  SPD2/10_03/z1
  [pdf,87 KB]
  ISA Server - definiowanie przedziałów czasowych
  1
  SPD2/10_03/z2
  [pdf,87 KB]
  ISA Server - definiowanie miejsc w sieci Internet
  2
  SPD2/10_03/z3
  [pdf,122 KB]
  ISA Server - definiowanie adresów IP klientów w sieci lokalnej
  2
  SPD2/10_03/z4
  [pdf,121 KB]
  ISA Server - definiowanie grup zawartości
  2
  SPD2/10_03/z5
  [pdf,143 KB]
  ISA Server - definiowanie grup użytkowników
  3
  SPD2/10_03/z6
  [pdf,147 KB]
  ISA Server - definiowanie protokołów sieciowych
  4
  SPD2/10_04/z1
  [pdf,263 KB]
  ISA Server - określanie reguł dostępu do zdefiniowanych protokołów
  12
  SPD2/10_04/z2
  [pdf,195 KB]
  ISA Server - określanie reguł dostępu do zdefiniowanych miejsc w Internecie
  6
  SPD2/10_04/z3
  [pdf,201 KB]
  ISA Server - definiowanie dostępu do sieci Internet dla komputerów spoza pracowni
  5
  SPD2/10_04/z4
  [pdf,232 KB]
  ISA Server - logi serwera
  10
  SPD2/10_05/z1
  [pdf,67 KB]
  Exchange Server - sprawdzanie stanu kolejek pocztowych
  1
  SPD2/10_05/z2
  [pdf,83 KB]
  Exchange Server - sprawdzanie stanu skrzynek pocztowych użytkowników
  1
  SPD2/10_05/z3
  [pdf,144 KB]
  Exchange Server - określanie wielkości domyślnych skrzynek pocztowych użytkowników
  3
  SPD2/10_05/z4
  [pdf,129 KB]
  Exchange Server - zmiana właściwości bazy danych serwera pocztowego
  3
  SPD2/10_06/z1
  [pdf,174 KB]
  Zakładanie kont lokalnych na stacjach roboczych podłączonych do domeny
  4
  SPD2/10_06/z2
  [pdf,139 KB]
  Bezpieczene odłączanie i podłączanie stacji roboczej od domeny
  4

  Spis instrukcji do kursów D3

  Zgodnie z obietnicą publikujemy spis instrukcji do trzeciej części szkolenia. Instrukcje jak zwykle można pobrać poprzez kliknięcie na hiperłączu po lewej stronie. Format PDF.
  NR instrukcji Tytuł i opis Stron
  SPD3/11_01/z1
  [pdf,180 KB]
  Przywracanie ustawień systemowych z kopii bezpieczeństwa
  3
  SPD3/11_01/z2
  [pdf,95 KB]
  Sprawdzenie poprawności ustawień intranetowych po odzyskaniu z kopii bezpieczeństwa
  2
  SPD3/11_02/w
  [pdf,396 KB]
  Bardzo krótko o TCP/IP - adresacja w sieciach lokalnych
  6
  SPD3/11_02/z
  [pdf,484 KB]
  Zmiana głównego adresu IP
  4
  SPD3/11_03/z
  [pdf,924 KB]
  Konfiguracja dwóch sieci intranetowych
  18
  SPD3/11_04/z1
  [pdf,779 KB]
  Internet i dwie już skonfigurowane sieci lokalne
  14
  SPD3/11_04/z2
  [pdf,252 KB]
  Przywracanie uprawnień na serwerze zgodnie ze specyfikacją MEiN
  14
  SPD3/11_05/z1
  [pdf,171 KB]
  Przygotowanie obrazu dedykowanego dla stacji roboczych
  6
  SPD3/11_05/z2
  [pdf,157 KB]
  Przygotowanie obrazu dedykowanego dla stacji roboczych
  2
  SPD3/11_05/z3
  [pdf,78 KB]
  Przygotowanie obrazu dedykowanego dla stacji roboczych
  1
  SPD3/11_05/z4
  [pdf,184 KB]
  Przygotowanie obrazu dedykowanego dla stacji roboczych
  3
  SPD3/11_05/z5
  [pdf,140 KB]
  Przygotowanie obrazu dedykowanego dla stacji roboczych
  2
  SPD3/11_05/z6
  [pdf,118 KB]
  Przygotowanie obrazu dedykowanego dla stacji roboczych
  3
  SPD3/11_06/z
  [pdf,296 KB]
  Instalacja obsługi PHP na serwerze SBS2003
  9
  SPD3/11_07/z
  [pdf,445 KB]
  Instalacja serwera MySQL
  11
  SPD3/12_01/z
  [pdf,717 KB]
  Konfiguracja serwera do współpracy z nowymi domenami
  21
  SPD3/12_02/z
  [pdf,258 KB]
  Instalacja programu phpMyAdmin
  5
  SPD3/12_03/z
  [pdf,352 KB]
  Instalacja portalu PostNuke
  10
  SPD3/13_01/z1
  [pdf,136 KB]
  Skrypty wiersza poleceń
  Przygotowanie
  2
  SPD3/13_01/z2
  [pdf,132 KB]
  Skrypty wiersza poleceń
  Wyświetlanie - polecenie Echo
  3
  SPD3/13_01/z3
  [pdf,193 KB]
  Skrypty wiersza poleceń
  Zastosowanie zmiennych
  4
  SPD3/13_01/z4
  [pdf,186 KB]
  Skrypty wiersza poleceń
  instrukcje warunkowe
  4
  SPD3/13_01/z5
  [pdf,159 KB]
  Skrypty wiersza poleceń
  Etykiety oraz instrukcja GOTO
  4
  SPD3/13_01/z6
  [pdf,403 KB]
  Skrypty wiersza poleceń
  Pętle
  7
  SPD3/13_01/z7
  [pdf,60 KB]
  Skrypty wiersza poleceń
  Przekazywanie parametrów wywołania
  1
  SPD3/13_01/z8
  [pdf,126 KB]
  Skrypty wiersza poleceń
  Przykład: Wyszukiwanie plików
  2
  SPD3/13_01/z9
  [pdf,161 KB]
  Skrypty wiersza poleceń
  Przykład: Zmiana nazw plików
  4
  SPD3/13_01/z10
  [pdf,86 KB]
  Skrypty wiersza poleceń
  Przykład: Generowanie stron WWW
  1
  SPD3/13_01/z11
  [pdf,109 KB]
  Skrypty wiersza poleceń
  Przykład: Kopiowanie plików
  2
  SPD3/13_01/z12
  [pdf,125 KB]
  Skrypty wiersza poleceń
  Przykład: Zarządzanie kontami
  2
  SPD3/13_01/z13
  [pdf,103 KB]
  Skrypty wiersza poleceń
  Przykład: Zarządzanie kontami - Active Directory i drukarki
  2
  SPD3/14_01/z
  [pdf,198 KB]
  Zastrzeżenia w serwerze DHCP
  5
  SPD3/14_02/z1
  [pdf,141 KB]
  Zdalna praca na stacjach roboczych
  Sieć lokalna
  3
  SPD3/14_02/z2
  [pdf,95 KB]
  Zdalna praca na stacjach roboczych
  Dostęp z sieci Internet
  5
  SPD3/14_02/z3
  [pdf,54 KB]
  Zdalna praca na stacjach roboczych
  Dostęp z sieci Internet przez WWW
  4
  SPD3/14_03/z1
  [pdf,170 KB]
  Windows Media Encoder
  Przygotowania serwera i stacji roboczych
  3
  SPD3/14_03/z2
  [pdf,76 KB]
  Windows Media Encoder
  Instalacja programu
  1
  SPD3/14_03/z3
  [pdf,141 KB]
  Windows Media Encoder
  Konwersja plików
  5
  SPD3/14_03/z4
  [pdf,106 KB]
  Windows Media Encoder
  Transmisja strumieniowa ekranu
  2
  SPD3/14_03/z5
  [pdf,138 KB]
  Windows Media Encoder
  Transmisja strumieniowa obrazu z kamery
  4
  SPD3/14_03/z6
  [pdf,186 KB]
  Windows Media Encoder
  Przekierowanie portów
  5
  SPD3/15_01/W
  [pdf,132 KB]
  Pakiety instalacyjne MSI
  Teoria działania i algorytm przygotowania
  3
  SPD3/15_01/z1
  [pdf,113 KB]
  Pakiety instalacyjne MSI
  Instalacja pakietu WinInstall LE 3.0
  3
  SPD3/15_01/z2a
  [pdf,247 KB]
  Pakiety instalacyjne MSI
  Przygotowanie paczki (Logomocja)
  9
  SPD3/15_01/z2b
  [pdf,247 KB]
  Pakiety instalacyjne MSI
  Przygotowanie paczki (Modellus)
  9
  SPD3/15_01/z3
  [pdf,96 KB]
  Pakiety instalacyjne MSI
  Automatyzacja zadań instalacji i deinstalacji oprogramowania
  3
  SPD3/15_02/W
  [pdf,116 KB]
  Zarządzanie Active Directory z wiersza poleceń
  Wstęp
  2
  SPD3/15_02/z01
  [pdf,108 KB]
  Zarządzanie Active Directory z wiersza poleceń
  Zakładanie jednostek
  2
  SPD3/15_02/z02
  [pdf,200 KB]
  Zarządzanie Active Directory z wiersza poleceń
  Przenoszenie obiektów
  5
  SPD3/15_02/z03
  [pdf,146 KB]
  Zarządzanie Active Directory z wiersza poleceń
  Usuwania obiektów
  4
  SPD3/15_03/z
  [pdf,250 KB]
  Podsłuch w sieci
  5
  SPD3/15_04/z1
  [pdf,190 KB]
  Komunikatory internetowe
  Gadu Gadu
  9
  SPD3/15_04/z2
  [pdf,220 KB]
  Komunikatory internetowe
  MSN Messenger 6.2
  5
  SPD3/15_05/z
  [pdf,283 KB]
  Nagrywanie na płycie kopii bezpieczeństwa
  7

  Spis instrukcji do kursów D4 (D2.1)

  Zgodnie z obietnicą publikujemy spis instrukcji do czwartej części szkolenia. Instrukcje jak zwykle można pobrać poprzez kliknięcie na hiperłączu po lewej stronie. Format PDF.
  NR instrukcji Tytuł i opis Stron
  SPD4/16_01/z1/
  [pdf,180 KB]
  Przywracanie ustawień serwera z kopii bezpieczeństwa
  3
  SPD4/16_01/z2
  [pdf,96 KB]
  Przywracanie ustawień serwera z kopii bezpieczeństwa
  Sprawdzenie poprawności przywróconych ustawień intranetowych
  2
  SPD4/16_02/w/
  [pdf,396 KB]
  Bardzo krótko o TCP/IP
  6
  SPD4/16_02/z
  [pdf,484 KB]
  Zmiana głównego adresu IP serwera SBS 2003
  4
  SPD4/16_03/z/
  [pdf,923 KB]
  Konfiguracja serwera do pracy z dwiema sieciami intranet
  18
  SPD4/16_04/z1
  [pdf,781 KB]
  Podłączanie do Internetu serwera SBS2003 obsługującego dwie sieci lokalne
  22
  SPD4/16_04/z2/
  [pdf,252 KB]
  Ustawianie praw dostępu do zasobów zgodnie ze specyfikacją MENiS jesień 2005
  6
  SPD4/16_05/z0
  [pdf,172 KB]
  Przygotowanie własnych obrazów systemu stacji roboczych
  Zmiana miejsca przechowywania obrazów usługi RIS oraz praw zarządzania obrazami
  3
  SPD4/16_05/z1
  [pdf,188 KB]
  Przygotowanie własnych obrazów systemu stacji roboczych
  Kolejne kroki - podsumowanie
  1
  SPD4/16_05/z2
  [pdf,151 KB]
  Przygotowanie własnych obrazów systemu stacji roboczych
  Wstępne przygotowanie stacji wzorcowej
  2
  SPD4/16_05/z3
  [pdf,78 KB]
  Przygotowanie własnych obrazów systemu stacji roboczych
  Instalacja oprogramowania dodatkowego
  1
  SPD4/16_05/z4
  [pdf,184 KB]
  Przygotowanie własnych obrazów systemu stacji roboczych
  Usunięcie niepotrzebnych obrazów z dysku serwera i przygotowanie zrzutu nowego obrazu
  3
  SPD4/16_05/z5
  [pdf,140 KB]
  Przygotowanie własnych obrazów systemu stacji roboczych
  Edycja pliku RIPREP.SIF
  3
  SPD4/16_05/z6
  [pdf,123 KB]
  Przygotowanie własnych obrazów systemu stacji roboczych
  Testowanie przygotowanego obrazu o konfiguracja końcowa
  3
  SPD4/16_06/z
  [pdf,292 KB]
  Instalacja obsługi języka PHP na serwerze SBS2003
  9
  SPD4/16_07/z
  [pdf,444 KB]
  Instalacja serwera baz danych MySQL
  11
  SPD4/17_01/z1/
  [pdf,717 KB]
  Hosting - obsługa zarejestrowanej w serwisie DNS domeny na serwerze SBS
  25
  SPD4/17_01/z2/
  [pdf,153 KB]
  Hosting - konfiguracja serwera do współpracy z usługą no-ip
  Konfiguracja serwera
  3
  SPD4/17_01/z3/
  [pdf,133 KB]
  Hosting - konfiguracja serwera do współpracy z usługą no-ip
  Algorytm publikacji strony sieci Web z usługą no-ip
  2
  SPD4/17_01/z4/
  [pdf,100 KB]
  Hosting - konfiguracja serwera do współpracy z usługą no-ip
  Algorytm dodania domeny pocztowej w systemie Exchange
  2
  SPD4/17_02/z/
  [pdf,264 KB]
  Założenie kont użytkowników i konfiguracja miejsca na ich indywidualne strony WWW
  9
  SPD4/17_03/z
  [pdf,258 KB]
  Instalacja programu phpMyAdmin
  5
  SPD4/17_04/z
  [pdf,317 KB]
  Instalacja portalu Internetowego Mambo
  13
  SPD4/17_05/z
  [pdf,315 KB]
  Instalacja portalu Internetowego BlueDragon
  9
  SPD4/17_06/z
  [pdf,370 KB]
  Instalacja portalu Internetowego PostNuke
  12
  SPD4/17_07/z
  [pdf,130 KB]
  SharePoint - tworzenie, zarządzanie i modyfikacja witryn
  12
  SPD4/17_08/z
  [pdf,65 KB]
  Tworzenie zasobów ich udostępniania i określanie uprawnień dla poszczególnych grup użytkowników
  2
  SPD4/17_09/z
  [pdf,72 KB]
  MS Chat i usługa IRC w szkolnej sieci
  1
  [Skrypt integratorów],[Instrukcje cz.1],[Instrukcje cz.2],[Instrukcje cz.3],[Instrukcje cz.4 (d1.1)]


  (C) by Janusz S. Wierzbicki (Kangur) & Dariusz P. Fabicki (Fabik)
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie