Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Strony dla administratorów szkolnych pracowni SBS 2003

Menu

 • Strona główna
 • Aktualności
          Archiwum
 • Szkolenia
        Informacje
        Programy
        Ścieżki
        Terminarz
        Zapisy
 • Materiały
        Jesień 2007
            Szkolenie D1
            Szkolenie D2
        Lato 2007
            Informacje
            Wiosna a Lato
        Wiosna 2007
            Informacje
        Jesień 2005
            Prezentacje
            SPD1 / D1
            SPD2 / D2
            SPD3 / D3
            SPD4 / D4
        Wiosna 2004
            Prezentacje
            SPD1 / D1
            SPD2 / D2
            SPD3 / D3
            Integratorzy
        DODATKOWE
            SBS i eLearning
        Skrypty (.cmd)
        FAQ
        Artykuły
 • Pomoc
        Opiekun a prawo
        Rysunki
        Grupa: Ogólna
        Grupy: Projekty
        Grupa: MWPSK
        Grupa: TPACK
        Grupa: iPAT
 • Kontakt
 • Reportaże

  Materiały z Mrozów

 • Mrozy 2008
 • Mrozy 2007
 • Mrozy 2006
 • Mrozy 2005
 • Mrozy 2004

  Strony Zjazdów

 • Mrozy 2011
 • Mrozy 2010 (arch.)
 • Mrozy 2009 (arch.)
 • Mrozy 2008 (arch.)
 • Mrozy 2007 (arch.)
 • Mrozy 2006 (arch.)
 • Mrozy 2005 (arch.)
 • Mrozy 2004 (arch.)
 • Mrozy 2003 (arch.)
 • Mrozy 2002 (arch.)

  Nasze serwisy

 • SBS NT/2000
 • OEIiZK

  Inne

 • sbs.2p.pl (arch.) • Informacje o DVD kolekcji Lato 2007

  Kolekcja Lato 2007 powstała po to, aby można było z niej zainstalować bez przeszkód w jednakowy sposób serwer oraz stacje robocze (z systemem Windows XP ) dostarczane do szkół w latach 2004-2007

  Dzięki uprzejmości wielu szkół, które wysłały do firmy Microsoft (nie bez przygód) swoje stacje robocze uwzględniono w niej kolejne typy stacji roboczych tak aby ich instalacja z obrazu bazowego mogła odbyć się bez przeszkód.

  Dokonano także kilku modyfikacji funkcjonalności, o których szczegółowy piszemy w dalszej części tekstu.

  DVD Kolekcja Lato 2007 jest przeznaczona dla wszystkich szkół, które:

  • dostały pracownie z systemem SBS2003 w latach 2004-2006
    W pracowniach tych, na serwerze zainstalowany jest system SBS2003, natomiast na stacjach roboczych zainstalowano system Windows XP razem z Office 2003 Pro
  • dostały pracownie z systemem SBS2003 latem w roku 2007
    W pracowniach tych, na serwerze zainstalowany jest system SBS2003 R2, natomiast na stacjach roboczych zainstalowano system Windows XP razem z Office 2007 Pro

  Ważne (dotyczy szkół wyposażonych w pracownie w latach 2004-2006)

  Mimo możliwości technicznej zainstalowania pakietu Office2007 z Kolekcji, szkoła może używać tego produktu tylko w wypadku posiadania na niego odpowiednich licencji.
   

  Podczas instalacji systemu z obrazu bazowego należy pominąć instalację pakietu Office 2007 i zainstalować po zakończonej instalacji systemu pakiet Office 2003 ze ścieżki:
  %logonserver%\ClientApps\OFFICE

  Przypominamy także, że kolekcja DVD Lato 2007 jest tylko nośnikiem ułatwiającym instalację szkolnej pracowni (nie są to licencje).


  Poniżej w miarę pełna lista zmian zawarta w DVD Kolekcji Lato 2007

  • Uaktualniono stronę startową, przykład (http://www.nowogrodzka.oeiizk.waw.pl)
  • Poprawiono uprawnienia do folderu O:\APPDATA
  • Podczas instalacji serwera każda operacja jest wysyłana do pliku c:\setup.log
  • Zmieniono silnik instalacji automatycznej serwera z systemu Windows XP na Windows Vista
  • Zrezygnowano z pytania czy usunąć dane z dysku O
  • W formularzu instalacji można podać wielkość partycji dysku C i R (wielkość dysku O jest pozostałą resztą dysku)
  • Dodano SharePoint EnglishTemplatePack
  • Zainstalowano funkcję ukrywania folderów i plików, do których użytkownik nie ma praw (Windows Server 2003 Access-based Enumeration)
  • Rozdzielono instalację Office2007 od instalacji FrontPage
  • Pliki serwera pocztowego przeniesiono na dysk O do katalogu poczta (o:\poczta)
  • Logi wszystkich serwisów (IIS, ISA, Exchange) zapisują się na dysku O w katalogu logi (o:\logi)
  • Na serwerze zainstalowany jest Windows Deffender
  • Dodano skrót do skanera OnLine Microsoft http://safety.live.com
  • Można przenosić konta swobodnie pomiędzy poziomami, zarówno z poziomu niższego na wyższy jak i z wyższego na niższy
  • Załączona jest automatycznie opcja pracy poprzez pulpit zdalny na stacji roboczej
  • Klient FireWall instaluje się poprawnie przy dowolnej zmianie adresu IP serwera
  • Dodano nową funkcjonalność do poziomów

   Dodatek funkcjonalny do poziomów ;)

   • utworzono na dysku O: folder Zasoby\PoziomA i dodano do niego uprawnienia zapisu dla grupy "nauczyciele"
   • utworzono na dysku O: folder Zasoby\PoziomB i dodano do niego uprawnienia zapisu dla grupy "nauczyciele"
   • utworzono na dysku O: folder Zasoby\PoziomC i dodano do niego uprawnienia zapisu dla grupy "nauczyciele"
   • utworzono na dysku O: folder Zasoby\PoziomD i dodano do niego uprawnienia zapisu dla grupy "nauczyciele"
   • utworzono na dysku O: folder Zasoby\Nauczyciele i dodano do niego uprawnienia zapisu dla grupy "nauczyciele"
   • utworzono na dysku O: folder Zasoby\Wszyscy i dodano do niego uprawnienia zapisu dla grupy "nauczyciele" oraz "użytkownicy domeny"
   • udostępniono folder: o:\Zasoby\poziomA pod nazwą PoziomA z prawami: Wszyscy: Odczyt, Nauczyciele: Zmiana, Odczyt
   • udostępniono folder: o:\Zasoby\poziomB pod nazwą PoziomB z prawami: Wszyscy: Odczyt, Nauczyciele: Zmiana, Odczyt
   • udostępniono folder: o:\Zasoby\poziomC pod nazwą PoziomC z prawami: Wszyscy: Odczyt, Nauczyciele: Zmiana, Odczyt
   • udostępniono folder: o:\Zasoby\poziomD pod nazwą PoziomD z prawami: Wszyscy: Odczyt,Nauczyciele: Zmiana, Odczyt
   • udostępniono folder: o:\Zasoby\Nauczyciele pod nazwą Nauczyciele z prawami: Wszyscy: Odczyt,Nauczyciele: Zmiana, Odczyt
   • udostępniono folder: o:\Zasoby\Wszyscy pod nazwą Wszyscy z prawami: Wszyscy: Zmiana,Odczyt;Nauczyciele: Zmiana, Odczyt
   • utworzono w menu poziomuA skrót o nazwie "Od nauczyciela" wskazujący na
    %logonserver%\poziomA
   • utworzono w menu poziomuB skrót o nazwie "Od nauczyciela" wskazujący na
    %logonserver%\poziomB
   • utworzono w menu poziomuC skrót o nazwie "Od nauczyciela" wskazujący na
    %logonserver%\poziomC
   • utworzono w menu poziomuD skrót o nazwie "Od nauczyciela" wskazujący na
    %logonserver%\poziomD
   • utworzono w menu Nauczyciele skrót o nazwie "Dla poziomu A" wskazujący na
    %logonserver%\poziomA
   • utworzono w menu Nauczyciele skrót o nazwie "Dla poziomu B" wskazujący na
    %logonserver%\poziomB
   • utworzono w menu Nauczyciele skrót o nazwie "Dla poziomu C" wskazujący na
    %logonserver%\poziomC
   • utworzono w menu Nauczyciele skrót o nazwie "Dla poziomu D" wskazujący na
    %logonserver%\poziomD
   • utworzono w menu Nauczyciele skrót o nazwie "Wspólne Menu Start lokalnego komputera" wskazujący na "C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start"
   • utworzono w menu Nauczyciele skrót o nazwie "Wspólny Pulpit lokalnego komputera" wskazujący na "C:\Documents and Settings\All Users\Pulpit"
   • utworzono w menu Nauczyciele skrót o nazwie "Dokumenty uczniów" wskazujący na "%logonserver%\redirected$"
   • utworzono w menu Nauczyciele skrót o nazwie "Dysk wspólny" wskazujący na "%logonserver%\wszyscy$"
  • Zmieniono lokalizację sieciową pulpitu użytkowników z:
   %logonserver%\desktop$\poziom\%username%\Pulpit
   na
   %logonserver%\redirected$\ %username%\Pulpit
  • udostępniono folder o:\homepages pod nazwą hompepages$
  • Skrypt logowania:
    Dla wszystkich poziomów w skrypcie Logowania dodano, aby oprócz dysku H: pojawił się dyski:
    W: wskazujący na %logonserver%\homepages$\%username%
    J: wskazujący na %logonserver%\wszyscy$
  • Przydział dysku: zwiększono przydział na dyskach C stacji roboczych ze 100 MB do 300 MB (zasada Men/Komputery)
  • Skrypt dodawania drukarek: zmodyfikowano skrypt instalujący drukarkę, tak aby oprócz drukarki druk_A dodawał drukarki druk_B druk_C druk_D
  • Poprawiono zasadę umożliwiającą instalację drukarek na stacjach roboczych
  • Usunięto błąd uprawnień we wstawianiu Clipart i równań do Office
  • Dodano najnowszą wersja MSBA
  • Dodano sterowniki umożliwiające instalację systemu poprzez sieć większości typów komputerów dostarczanych do szkół w latach 2003-2007
  • Poprawiono menu poziomów w ten sposób, aby był dostęp do pominiętych wcześniej aplikacji (MS Chat, Photo Story)
  • Dodano najnowszą wersję Live Messenger
  • Dodano zapis, aby logi serwera ISA przechowywane było przez 365 dni
  • Zainstalowano wszystkie poprawki na dzień 4 kwietnia 2007
  • Dodano najnowszą wersję klienta FireWall współpracującą z ISA2000/2004/2006
  • Poprawiono literówki widoczne podczas instalacji stacji z obrazu
  • Dokonano zmiany w zasadach grup MEN Komputer dotyczącą łatwiejszego instalowania drukarek
  • Poprawiono domyślną wielkość CACHE ISA Server (z 1024 na 512)
  • Skonfigurowano do prostego włączania filtr antyspamowy (opisane w instrukcji kursu D2 Jesień 2007)
  • Dodano do katalogu dostępnych aplikacji Virtual PC 2007 (opisane w instrukcji kursu D2 Jesień 2007)
  • Zmieniono usługę instalacji zdalnej, na bardziej wydajną: tzw. Usługa wdrażania systemu Windows (dawny RIS) (od strony administratora przygotowującego obrazy w systemie WindowsXP nic nie ulega zmianie, aktualne są instrukcje z edycji Jesień 2005)
  • Domyślnie zainstalowany jest ISA 2004 w wersji z SP2
  • Zainstalowano SQL2005 zamiast SQL2000
  • Zainstalowano i skonfigurowano do uruchomienia pełną wersję usługi WSUS 2.0 PL (opisane w instrukcji kursu D2 Jesień 2007)
  • Zwiększono limit bazy poczty serwera pocztowego do 75 GB
  • Po instalacji serwera proces dostosowania do wymogów MEN polega tylko na wymianie standardowych haseł dla danych poziomów kont (opisane w instrukcji kursu D1 Jesień 2007)
    zachowano jednak zgodność z poprzednimi edycjami i uruchomienie skryptu przywracającego uprawnienia dla edycji Wiosna2004/Jesień2005 jest możliwe i nie wyrządza żadnych szkód


  DVD Kolecja Lato 2007 będzie dostępna niebawem na podobnych zasadach jak poprzednie DVD Kolekcje, czyli po wypełnieniu prostego formularza będzie wysłana do szkoły lub będzie można się po nią zgłosić osobiście.
   

  DVD Kolekcja Lato 2007 zamyka konfiguracja: SBS2003 R2 + XP SP2 pro + Office 2007 Pro

  Czas pracy nad DVD Kolekcja 2007: grudzień 2006 - maj 2007
  Liczba niepublicznych wersji Beta: 4
  Liczba niepublicznych wersji RC: 3

  Przypominamy, że niedługo będzie dostępna kolekcja:

  DVD Kolekcja Jesień 2007: SBS2003 R2 + Vista Business + Office 2007 Pro Plus (+możliwość zainstalowania równolegle Vista z Office2003 lub XP z Office2003, lub XP z Office2007)

  Więcej szczegółów na temat DVD Kolekcji Jesień 2007 już niedługo na grupie dyskusyjnej

  Wersje Lato 2007 oraz Jesień 2007 ze względu na zastosowanie serwera SBS2003 R2 posiadają szereg zupełnie nowych funkcjonalości, z którymi będziecie mogli się niebawem zapoznać osobiście :))


  (C) by Janusz S. Wierzbicki (Kangur) & Dariusz P. Fabicki (Fabik)
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie