Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Strony dla administratorów szkolnych pracowni SBS 2003

Menu

 • Strona główna
 • Aktualności
          Archiwum
 • Szkolenia
        Informacje
        Programy
        Ścieżki
        Terminarz
        Zapisy
 • Materiały
        Jesień 2007
            Szkolenie D1
            Szkolenie D2
        Lato 2007
            Informacje
            Wiosna a Lato
        Wiosna 2007
            Informacje
        Jesień 2005
            Prezentacje
            SPD1 / D1
            SPD2 / D2
            SPD3 / D3
            SPD4 / D4
        Wiosna 2004
            Prezentacje
            SPD1 / D1
            SPD2 / D2
            SPD3 / D3
            Integratorzy
        DODATKOWE
            SBS i eLearning
        Skrypty (.cmd)
        FAQ
        Artykuły
 • Pomoc
        Opiekun a prawo
        Rysunki
        Grupa: Ogólna
        Grupy: Projekty
        Grupa: MWPSK
        Grupa: TPACK
        Grupa: iPAT
 • Kontakt
 • Reportaże

  Materiały z Mrozów

 • Mrozy 2008
 • Mrozy 2007
 • Mrozy 2006
 • Mrozy 2005
 • Mrozy 2004

  Strony Zjazdów

 • Mrozy 2011
 • Mrozy 2010 (arch.)
 • Mrozy 2009 (arch.)
 • Mrozy 2008 (arch.)
 • Mrozy 2007 (arch.)
 • Mrozy 2006 (arch.)
 • Mrozy 2005 (arch.)
 • Mrozy 2004 (arch.)
 • Mrozy 2003 (arch.)
 • Mrozy 2002 (arch.)

  Nasze serwisy

 • SBS NT/2000
 • OEIiZK

  Inne

 • sbs.2p.pl (arch.) • Programy szkoleń

  [D1],[D2],[D3],[D4],[D5],[D6],[Warsztaty]

  Tutaj mogą Państwo znaleźć opis programów poszczególnych szkoleń opracowanych dla opiekunów szkolnych pracowni komputerowych, które prowadzimy dla OEIiZK.

  Ogólnie na temat programów szkoleń

  Od 2004 roku zmieniliśmy programy wszystkich szkoleń przeznaczonych dla opiekunów w związku ze zmianą wersji systemu operacyjnego serwera. Aktualnie, programy dwóch pierwszych szkoleń, przeznaczonych dla opiekunów ze szkół ponadgimnazjalnych (D1 i D2) są identyczne z programami szkoleń przeznaczonych dla opiekunów ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Dzięki temu ci, którym nie przysługuje trzecia cześć szkolenia w ramach projektu, mogą w niej wziąć udział, jeśli zechcą, gdyż jest to kontynuacja dwóch obowiązkowych części kursu. Oprócz szkoleń w ramach ministerialnego programu wyposażania szkół w pracownie komputerowe, przygotowujemy również krótsze formy typu warsztatowego. Ich celem jest poruszanie ciekawych zagadnień i pokazywanie dodatkowych możliwości wykorzystania oprogramowania serwerowego dostarczanego z pracownią do szkoły.

  Program szkolenia SPD1 / D1

  Pierwsza część szkolenia pozwala zapoznać się z domyślną konfiguracją sprzętową oraz programową dostarczanej pracowni. Omawiane są domyślnie dostępne konta użytkowników, konfiguracja serwera i wszystkich usług na nim udostępnianych (poczty, grup dyskusyjnych, serwera ftp i www). W czasie zajęć uczestnicy dokonują instalacji stacji roboczej z obrazu umieszczonego na serwerze, serwera, oraz przygotowują własny obraz systemu operacyjnego XP na serwerze, w celu szybkiej zdalnej reinstalacji pracowni komputerowej wraz z całym potrzebnym oprogramowaniem. Konfigurują również dostęp do sieci Internet, zakładają konta użytkowników (w tym także pocztowe) i zarządzają nimi. Omawiana jest automatyzacja najczęstszych zadań administracyjnych oraz polityka bezpieczeństwa. Pół dnia szkoleniowego przeznaczone jest na zapoznanie się z narzędziem do szybkiego tworzenia i publikowania szkolnego portalu Internetowego (SharePoint Services) - każdy uczestnik ma okazje stworzyć taki portal samodzielnie w ciągu tych zajęć. Przykład można obejrzeć tutaj Omawiane są również zagadnienia związane z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa ustawień systemowych oraz aktywacja systemu operacyjnego na serwerze, jak również dodawanie licencji dostępowych.

  Szczegółowy spis poruszanych na szkoleniu zagadnień został opublikowany w formie spisu tytułów instrukcji, jakie uczestnicy otrzymują w czasie trwania kursu. Tytuły te można znaleźć w sekcji Instrukcje .

  Program szkolenia SPD2 / D2

  Druga część szkolenia uzupełnia i rozszerza znacznie umiejętności i wiedzę nabywaną w trakcie pierwszej części. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się szczegółowo z konfiguracją dostępu do sieci Internet wraz z dodawaniem własnych domen internetowych i konfiguracją usług udostępnianych na serwerze do współpracy z nimi. Omawiane są dodatkowo zagadnienia związane z organizacją struktury kont użytkowników i zaawansowanego zarządzania nimi przy użyciu zasad grup w systemie Active Directory. Dużym działem omawianym w czasie kursu jest również zarządzanie systemem Firewall, czyli ISA Server - konfiguracja zabezpieczeń, blokowanie i udostępnianie usług z oraz do Internetu. Poruszane i ćwiczone są również zagadnienia związane z monitoringiem i podglądaniem zdarzeń w szkolnej sieci komputerowej - na wypadek włamań np. dokonywanych przez uczniów, czy inne osoby łączące się ze szkolną siecią...

  Szczegółowy spis poruszanych na szkoleniu zagadnień zostanie opublikowany w formie spisu tytułów instrukcji, jakie uczestnicy otrzymują w czasie trwania kursu. Tytuły te będzie można znaleźć w sekcji Instrukcje najpóźniej w połowie sierpnia 2004 roku.

  Program szkolenia D3

  Szkolenie rozpoczyna się omówieniem i konfiguracją serwera do obsługi dwóch niezależnych sieci intranetowych. Przy okazji powtórzone zostają zagadnienia związane z dodawaniem obsługi wielu domen internetowych i konfiguracją wszystkich usług serwera do współpracy z nimi. Powtórzone zostają również tematy związane z przygotowaniem dedykowanych obrazów systemu Windows XP dla stacji roboczej (tym razem rozszerzone o sprawy związane z instalacją w obrazie dodatkowych sterowników - np. do kamer internetowych, czy poprawki SP2).
  W czasie zajęć omawiana i trenowana jest instalacja i konfiguracja dodatkowych serwisów na serwerze SBS, takich jak baza danych MySQL oraz obsługa języka PHP. Każdy również ma okazję zainstalować i skonfigurować narzędzie phpMyAdmin oraz portal internetowy PostNuke.
  eden dzień szkolenia poświęcony został zagadnieniom związanym z tworzeniem skryptów wiersza poleceń, które znacznie ułatwiają zarządzanie serwerem oraz przyspieszają administrację dzięki możliwości automatyzacji wielu zadań. Omawiane są tu między innymi zagadnienia związane z zarządzaniem bazą Active Directory.
  Innym ciekawym tematem jest sprawa tworzenia pakietów instalacyjnych MSI, ich edycji oraz automatycznej dystrybucji w sieci lokalnej w celu automatyzacji instalacji dodatkowych aplikacji na stacjach roboczych.
  W czasie zajęć zapoznajemy się również z możliwością zdalnej pracy na stacjach roboczych (np.z domu). Konfigurujemy w tym celu odpowiednio szkolny FireWall (ISA Server) umożliwiając dostęp do stacji i ustawiając odpowiednio przekierowanie portów.
  W zakres kursu włączone zostało publikowanie materiałów w postaci transmisji strumieniowej obrazu - z gotowych plików multimedialnych, kamery internetowej lub obrazu ekranu komputera. Poruszane są również zagadnienia związane z kodowaniem i publikacją / przesyłaniem plików multimedialnych przy wykorzystaniu standardowych, dostępnych w systemie narzędzi.
  Na zakończeniu kursu poruszane są sprawy związane z popularnymi komunikatorami internetowymi takimi, jak Gadu Gadu, AQQ, MSN Messenger, ich wykorzystaniem jak również blokowaniem dostępu do oferowanych przez nie usług. Przy okazji każdy ma możliwość przekonania się w jaki sposób można przechwytywać informacje przekazywane przez sieć komputerową przy wykorzystaniu programów do podsłuchu (tzw. snifferów).

  Szczegółowy spis poruszanych na szkoleniu zagadnień został opublikowany w formie spisu tytułów instrukcji, jakie uczestnicy otrzymują w czasie trwania kursu. Tytuły te można znaleźć w sekcji Instrukcje .

  Program szkolenia D1.2 (D4)

  Poniżej przedstawiamy w punktach skrócony program kursu D1.2 (D4)

  • Baza pojęciowa dotycząca sieci komputerowych.
  • Sieć lokalna, rozległa.
  • Konfiguracja serwera do obsługi dwóch sieci lokalnych
  • Tworzenie innych kont instalacji zdalnej
  • Umieszczanie obrazów instalacji na innych dyskach niż dysk domyślny
  • Samodzielna instalacja stacji roboczej w wersji dostarczonej w ramach projektu
  • Dostęp do zasobów sieciowych serwera
  • Konfiguracja usługi DNS
  • Konfiguracja serwera do pracy z usługą NO-IP
  • Dostęp do poczt poprzez usługę WWW, IMAP, POP
  • Dostęp do grup dyskusyjnych zamieszczonych na szkolnym serwerze
  • Automatyczne zakładanie kont
  • Przygotowanie serwera do instalacji i zarządzania usługami CMS
  • Instalacja serwera MySQL
  • Instalacja serwera PHP
  • Instalacja, zarządzanie oraz budowa portali internetowych: Mambo, Blue Dragon
  • Instalacja, zarządzanie oraz budowa budowa portali internetowych: Postnuke
  • Zdalna praca na serwerze
  • Wykorzystanie systemu SharePoint i FrontPage2003 do budowy i zarządzania portalem internetowym
  • Sieci VPN

  Materiały w postaci instrukcji zapisanych w formacie PDF można pobrać w sekcji:
  Materiały | Jesień 2005 | SPD4/D4

  Program szkolenia D2.2 (D5)

  Poniżej przedstawiamy w punktach skrócony program kursu D2.2 (D5)

  • Baza pojęciowa dotycząca sieci komputerowych.
  • Sieć lokalna, rozległa.
  • Automatyczne zakładanie kont
  • Przygotowanie serwera do instalacji i zarządzania usługami CMS
  • Instalacja serwera MySQL
  • Instalacja serwera PHP
  • Instalacja, zarządzanie portalem klasy e-learning Moodle
  • Udostępnianie zdalne pracy na stacjach uczniowskich dla uczniów pracujących w domu
  • Zaawansowana konfiguracja usług VPN
  • Instalacja lokalnych serwerów WWW, FTP oraz PHP na komputerach uczniowskich oraz konfigurowanie zabezpieczeń
  • Uaktywnianie interfejsu zmiany hasła poprzez przeglądarkę internetową
  • Konfiguracja usługi kopiowania w tle
  • Zaawansowana konfiguracja serwera Exchange – permutacje aliasów adresów e-mail
  Pod koniec czerwca 2006, najpóźniej na początku lipca zostaną opublikowane materiały do tego kursu.

  Program szkolenia D3.2 (D6)

  Poniżej przedstawiamy w punktach skrócony program kursu D3.2 (D6)

  • Baza pojęciowa dotycząca sieci komputerowych.
  • Sieć lokalna, rozległa.
  • Instalacja serwera PHP
  • Zarządzanie profilem mobilnym (niestandardowy rozmiar i położenie profilu)
  • Raportowanie i harmonogram zadań serwera SBS2003
  • Śledzenie otwartych sesji i plików serwera
  • Monitorowanie ruchu sieciowego, śledzenie otwartych portów i aplikacji
  • Przywracanie listy zadań
  • Zarządzanie witryną SharePoint
  • Rozszerzanie serwerów WWW o funkcjonalność SharePoint
  • Zarządzanie serwerem Exchange, przekierowanie poczty
  • DTS Wizard serwera SQL
  • Usługa Access-based Enumeration
  • Szyfrowanie i kopiowanie plików użytowników w tle
  • Tworzenie zaawansowanych skryptów konfiguracji kont oraz ActiveDirectory
  • Tworzenie przyjaznych stron wspracia i komunikacji z użytkownikami
  • Zarządzanie usługą pomocy zdalnej i grupami dyskusyjnymi
  • Ochrona antywirusowa
  • Szczegółowe konfigurowanie własnych wirtualnych serwerów WWW
  Pod koniec czerwca 2006, najpóźniej na początku lipca zostaną opublikowane materiały do tego kursu.

  Warsztaty

  Planujemy opracowanie dodatkowych warsztatów uzupełniających tematykę poruszaną w czasie szkoleń dla opiekunów pracowni komputerowych. Pierwotny termin uruchomienia tego typu zajęć przewidywany był na październik bieżącego roku. Ze względu jednak na pewne opóźnienia w dostawach pracowni do szkół, prawdopodobnie uruchomienie warsztatów zostanie przełożone na początek przyszłego roku kalendarzowego. Oczywiście wcześniej zostanie na naszych stronach podana informacja o programach oraz proponowanych terminach tych zajęć.


  (C) by Janusz S. Wierzbicki (Kangur) & Dariusz P. Fabicki (Fabik)
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie