Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Strony dla administratorów szkolnych pracowni SBS 2003

Menu

 • Strona główna
 • Aktualności
          Archiwum
 • Szkolenia
        Informacje
        Programy
        Ścieżki
        Terminarz
        Zapisy
 • Materiały
        Jesień 2007
            Szkolenie D1
            Szkolenie D2
        Lato 2007
            Informacje
            Wiosna a Lato
        Wiosna 2007
            Informacje
        Jesień 2005
            Prezentacje
            SPD1 / D1
            SPD2 / D2
            SPD3 / D3
            SPD4 / D4
        Wiosna 2004
            Prezentacje
            SPD1 / D1
            SPD2 / D2
            SPD3 / D3
            Integratorzy
        DODATKOWE
            SBS i eLearning
        Skrypty (.cmd)
        FAQ
        Artykuły
 • Pomoc
        Opiekun a prawo
        Rysunki
        Grupa: Ogólna
        Grupy: Projekty
        Grupa: MWPSK
        Grupa: TPACK
        Grupa: iPAT
 • Kontakt
 • Reportaże

  Materiały z Mrozów

 • Mrozy 2008
 • Mrozy 2007
 • Mrozy 2006
 • Mrozy 2005
 • Mrozy 2004

  Strony Zjazdów

 • Mrozy 2011
 • Mrozy 2010 (arch.)
 • Mrozy 2009 (arch.)
 • Mrozy 2008 (arch.)
 • Mrozy 2007 (arch.)
 • Mrozy 2006 (arch.)
 • Mrozy 2005 (arch.)
 • Mrozy 2004 (arch.)
 • Mrozy 2003 (arch.)
 • Mrozy 2002 (arch.)

  Nasze serwisy

 • SBS NT/2000
 • OEIiZK

  Inne

 • sbs.2p.pl (arch.) • Skrypty automatyzujące zadania administratora

  W tej sekcji publikujemy skrypty ułatwiające i automatyzujące typowe, często wykonywane przez administratora, zadania zarządzania serwerem.

  Skrypty wykorzystywane w czasie szkoleń

  • Przywracanie ustawień zgodnie ze specyfikacją MENiS (Pobierz [zip,136 KB])
    Te skrypty pozwalają na wprowadzenie ustawień takich, jak domyślne hasła, uprawnienia dostępu do poszczególnych zasobów serwera i folderów innych użytkowników, zgodnie ze specyfikacją określoną w przetargu MENiS (wiosna 2004). Działanie skryptów omawiane jest na pierwszej i drugiej części szkolenia dla opiekunów pracowni komputerowych. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji nr SPD1/04_02/Z [pdf,646 KB].
  • Automatyczne zakładanie kont na serwerze SBS 2003 (Pobierz [zip,03 KB])
    Te skrypty umożliwiają automatyczne zakładanie kont dla użytkowników w systemie SBS. Więcej informacji na temat skryptów można znaleźć w instrukcji nr SPD1/05_05/Z [pdf,551 KB] oraz w opisie samego skryptu. Można również wywołać skrypt bez parametrów w celu wyświetlenia opisu parametrów wywołania.
  • Automatyczne usuwanie kont na serwerze SBS 2003 (Pobierz [zip,03 KB])
    Te skrypty umożliwiają automatyczne usunięcie kont użytkowników w systemie SBS. Więcej informacji można uzyskać wywołując skrypt bez parametrów, a jego działanie przetestować skryptem przykładowym:
   • czysc_konta.cmd - aby wyczyścić zawartość folderów użytkowników i w razie potrzeby odbudować ich strukturę
   • usuwaj_konta.cmd - aby usunąć foldery użytkowników oraz konta z systemu Active Directory .

  (C) by Janusz S. Wierzbicki (Kangur) & Dariusz P. Fabicki (Fabik)
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie